Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Απρ-2021 12:20

  Performance technologies: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Δελτίο Τύπου Performance Technologies:

  Σχολιασμός Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

  Το έτος 2020 η Performance Technologies AE  πέτυχε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας. Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 20,9%  ανερχόμενος στο ποσό των 31.312 χιλ. € έναντι 25.904 χιλ. € του 2019.  Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,5% και ανήλθαν σε 9.228 χιλ. € έναντι των 7.989 χιλ. € για το 2019.  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28,9% και ανήλθαν στα 4.385 χιλ. € έναντι των 3.402 χιλ. € το 2019. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 38,5% και ανήλθαν σε 3.527 χιλ. €.

  Η εταιρεία συνέχισε την κερδοφόρα της ανάπτυξη, επεκτείνοντας την πελατειακή της βάση και πετυχαίνοντας για άλλη μία χρονιά νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και κερδών. Εντός των τεσσάρων τελευταίων ετών (από 1.1.2017 έως 31.12.2020) η  Performance έχει  διπλασιάσει τα ετήσια έσοδα (αύξηση κατά 198%) και τα μικτά κέρδη (αύξηση κατά 210%). Το  EBITDA έχει υπερ-τριπλασιαστεί (αύξηση κατά 348%) ενώ τα ίδια κεφάλαια την 30.12.2020 ανήλθαν σε 8.045 χιλ. € (αύξηση κατά 346%) έναντι των 2.328 χιλ. της 31.12.2016.

  Το 2020 τα έσοδα μας προήλθαν από υφιστάμενους και νέους πελάτες με εξέχουσα θέση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, χρηματοπιστωτικού τομέα, βιομηχανίας, υπηρεσιών, εμπορίου, πληροφορικής, δημοσίου τομέα κ.α.

  Η πανδημία το 2020 δημιούργησε δυσχέρειες αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης. Από την έναρξη της πανδημίας έως σήμερα η εταιρεία λειτουργεί λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών μας. Το προσωπικό μας εργάζεται κυρίως εξ αποστάσεως και σχεδόν όλες οι συναντήσεις γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρά τις αντιξοότητες, η παράδοση λύσεων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας γενικώς προχώρησε ομαλά. Η εντατικοποίηση της ψηφιοποίησης της οικονομίας, η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η γενικευμένη υιοθέτηση εξ αποστάσεως εργασίας, δημιούργησαν νέες επιτακτικές ανάγκες στους πελάτες μας, τις οποίες είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι για να καλύψουμε.

  Το 2020 ισχυροποιήθηκε το έμψυχο δυναμικό της εταιρείας και διευρύνθηκε σημαντικά η ομάδα διοίκησης με την προσθήκη τεσσάρων νέων έμπειρων στελεχών στο ΔΣ.  Συνεχίσαμε να επενδύουμε πόρους για την εξέλιξη των προηγμένων λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, καθώς και για  ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.

  Το know-how της εταιρείας, η ικανότητα να εκτελούμε, και οι πολύπλευρες και μακρόχρονες σχέσεις που έχουμε συνάψει  με σημαντικούς πελάτες και συνεργάτες, πιστεύουμε ότι μας τοποθετούν σε προνομιακή θέση για τη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί μας εμπιστεύονται για να υλοποιούμε και να υποστηρίζουμε τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού τους, τη μετάβαση τους στην εποχή του cloud, λειτουργίες διαχείρισης υποδομών και εφαρμογών τους, την αξιοποίηση των δεδομένων τους για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων κ.α. Διατηρούμε την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αλλάζουμε πλεύση και μετασχηματιζόμαστε εσωτερικά για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε νέες ανάγκες και προκλήσεις. Προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής που παραδοσιακά παρείχαμε σε πελάτες στα πλαίσια διακριτών έργων (όπως πχ  data center virtualization, private clouds, backup & disaster recovery, service management, security, big data analytics κλπ), σε αυξανόμενο ποσοστό τις παρέχουμε σήμερα μέσω cloud-delivery model ή ΧΧ_aaS model ή οutsourcing model, βάσει πολυετών συμβολαίων. Οι επενδύσεις μας προβλέπεται ότι θα ενταθούν ώστε να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες και τάσεις της αγοράς.

  Στις επενδύσεις της εταιρείας το 2020 περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός Security Operations Center (SOC) που λειτουργεί 24x7 καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες Cyber Security επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό ή/και τα προηγμένα μέσα που απαιτούνται για τη θωράκιση του οργανισμού τους από κακόβουλες επιθέσεις (Cyber Attacks & Malware). Η Εταιρεία είναι πλέον σε θέση να παρέχει μέσω του διαδικτύου υπηρεσίες Network Operations Center (NOC) και Security Operations Center (SOC) συνδυαστικά. Έτσι μεγιστοποιείται το ποιοτικό αποτέλεσμα για τον πελάτη (π.χ. ταχύτητα διάγνωσης και αποκατάστασης προβλημάτων) με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και μείωσης του λειτουργικού κόστους.

   

  Το τρέχον έτος 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης των εργασιών και της κερδοφορίας παραμένει ισχυρός.  Το πρώτο τρίμηνο του έτους τα έσοδα και τα μικτά κέρδη είχαν σημαντική αύξηση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

  Οι προτεραιότητες της Εταιρείας για το 2021 εστιάζονται στα κάτωθι:

  • Αντληση πρόσθετων κεφαλαίων για επιτάχυνση της εκτέλεσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και του ρυθμού ανάπτυξης.  Η εταιρεία εισήχθη στο Χ.Α./Εν.Α. τον Σεπτέμβριο του 2008 δίχως να αντλήσει κεφάλαια (IPO). Από το 2008 μέχρι σήμερα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της από την οργανική της κερδοφορία. Πιστεύουμε ότι αντλώντας πρόσθετα κεφάλαια η Εταιρεία θα επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης κύκλου εργασιών και κερδοφορίας της.
  • Περαιτέρω ισχυροποίηση του έμψυχου δυναμικού μας και επενδύσεις για ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε.
  • Επέκταση της πελατειακής βάσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ταυτόχρονη αύξηση του share-of-wallet σε υφιστάμενους πελάτες για πρόσθετες λύσεις και υπηρεσίες.
  • Ανάληψη και εκτέλεση έργων στο πεδίο ειδίκευσης μας  από τον Δημόσιο τομέα.

  Η Εταιρεία πιστεύει ότι είναι κατάλληλα τοποθετημένη και εστιασμένη ώστε να εκμεταλλευθεί επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ακόμα και σε περιόδους ισχυρής ύφεσης, όπως η παρούσα που διανύει η Ελληνική οικονομία. Κύριοι στόχοι  μας παραμένουν η περαιτέρω ανάπτυξη οργανικής  κερδοφορίας, η αξιοποίηση των ισχυρών συνεργασιών με σημαντικούς εταίρους (πελάτες, προμηθευτές, στρατηγικούς επενδυτές) εντός και εκτός Ελλάδος, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η απόκτηση και εμβάθυνση ισχυρής τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη και εξέλιξη ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

   

  Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσης 2020 μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση https://www.performance.gr/company/investor-relations/financial-statements/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27 Απριλίου 2021.

  Σχολιασμός Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ