Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 28-Απρ-2021 09:52

  Πλαστικά Θράκης: Στις 21 Μαΐου η τακτική γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "THRACE PLASTICS CO S.A." (εφεξής η "Εταιρεία"), η οποία ελήφθη την 26η Απριλίου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 21
  η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, για συζήτηση και λήψη
  αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων τ.ης ημερήσιας διατάξεως:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της ετησίας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών.

  2. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής. 

  5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2020 (01.01.2020- 31.12.2020).

  6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  7. Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  8. Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του
  Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

  10. Παροχή εγκρίσεως-αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.

  11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του
  Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  Πρόσκληση σε Τ.Γ.Σ.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ