Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Μαρ-2021 22:59

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (ορθή επανάληψη)

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ("Εκδότης"), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 26/03/2021 γνωστοποίησης που έλαβε από την ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  – Ταυτότητα του εκδότη των υποκείμενων μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

  – Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

  – Στοιχεία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Δ.Τ. ALPHA TRUST) με βάση το άρθρο 9 και το άρθρο 10 περ. (ε), (η) και (θ).

  – Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του υπόχρεου σημειώνει μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής: 24/03/2021.

  – Συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές, κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής: 25,087%.

  – Συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές, κατάσταση πριν την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής: 22,764%.

  – Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές: Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 5.300 (άμεσα) και 95.334 (έμμεσα), ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 1,321% (άμεσα) και 23,766% (έμμεσα).

  – Για τη λεπτομερή ανάλυση της έμμεσης συμμετοχής του υπόχρεου, παρά το γεγονός ότι ο υπόχρεος, κατά τη δήλωσή του, δεν εμπίπτει για όλα τα ανωτέρω στην έννοια της "Ελέγχουσας Επιχείρησης" σημειώνεται:

  i) Η ALPHA TRUST κατέχει πλέον συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 25,087% – άμεση συμμετοχή: 1,321% και έμμεση συμμετοχή (με βάση τις παραγράφους (ε), (η) και (θ) του άρθρου 10): 23,766%, η οποία διευκρινίζεται περαιτέρω στα υπό ii) και iii) στοιχεία.

  ii) Διαχειριζόμενοι O.E.E. με συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 9,3781% με τη θυγατρική ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. να αποτελεί τον γενικό μέτοχο του διαχειριζόμενου Ο.Ε.Ε. ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF και το "ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF – FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND" να κατέχει το 5,0646% επί των δικαιωμάτων ψήφου.

  iii) Διαχειριζόμενοι ΟΣΕΚΑ και διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια ιδιωτών πελατών με συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 14,3879% με το Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND να κατέχει το 7,5396% των δικαιωμάτων ψήφου ενώ κανένα άλλο πρόσωπο/οντότητα δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το 5%.

  Κηφισιά, 30 Μαρτίου 2021

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ