Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 03-Μαρ-2021 13:30

  Q&R: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  ""QUALITY RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ""

  Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000

                                                            (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)                     

  ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24ΗΣ Μαρτίου2021

  Με την από 2 Μαρτίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Μαρτίου 2021, ημέρα Tετάρτη και ώρα 09:00π.μ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Κονίτσης 11 Β.

  Η Εταιρεία στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο.

  Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

  (α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

  Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30) 2108029819 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tdok@qnr.com.gr

  (β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

  (γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα.

  (δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

  Η Εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρχών, και προτρέπει τους μετόχους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της για τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1] Ανακοίνωση και Έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε  αντικατάσταση παραιτηθέντος

  2] Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου 

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 μ.μ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130.παρ.2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

  Για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

  Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέχονται κατωτέρω.

   Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:  

   

  Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

  Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 19.03.2021 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 24.03.2021.

  Η εν λόγω ημερομηνία καταγραφής διατηρείται και για την τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω θα συνέλθει την 05/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαρτίου 2021. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

   B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09.03.2021, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 11.03.2021, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

  (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 18.03.2021, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17.03.2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 18.03.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εντός της ίδιας προθεσμίας μπορεί να ασκηθεί επίσης το δικαίωμα που προβλέπεται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 141 υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση υποβάλλεται από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 18.03.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  (ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

    

  Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Ι) Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 

  Για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαρτίου 2021 είναι διαθέσιμο από την εταιρεία σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Quality & Reliability AE ( Kονίτσης 11β ,Μαρούσι ,15125, τηλ 2108029409, fax: 2108029819 ) είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ης Μαρτίου 2021, στην ακόλουθη διεύθυνση www.qnr.com.gr.

  Στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ο μέτοχος υποχρεούται να συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο του, τη διεύθυνση κατοικίας του, τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου.

  Το ανωτέρω έντυπο μπορεί να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην εταιρεία είτε σε έντυπη μορφή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην προαναφερθείσα ανωτέρω διεύθυνση της εταιρείας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση tdok@qnr.com.gr το αργότερο 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου αντιπροσώπευσης και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στα ως άνω αναφερόμενα τηλέφωνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 05/04/2021, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση θα μπορούν να διορίζουν μέχρι 3 αντιπροσώπους, ο διορισμός των οποίων πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ(48) ώρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

  (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 

  (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

  (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

  (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄ έως γ΄. 

  II) Οδηγίες για τη συμμετοχή (αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου) στη γενική συνέλευση από απόσταση ή/και άσκησης του δικαιώματος ψήφου πριν τη γενική συνέλευση

  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή την αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει από απόσταση στη γενική συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει στην Εταιρεία "Δήλωση Συμμετοχής-Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση", η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.qnr.com.gr και υποβάλλεται στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Κονίτσης  αρ. 11β,  Μαρούσι Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στο (+30) 2108029409 ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση tdok@qnr.com.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

  Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της "Δήλωσης Συμμετοχής –Εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση" και λήψης της από την Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. (+30)2108029819)

  Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν αμελλητί στο μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπό του οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης.

  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από τη γενική συνέλευση, δύναται να συμπληρώσει το "Έντυπο Ψηφοφορίας", το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.qnr.com.gr και να το υποβάλει στην Εταιρεία μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση tdok@qnr.com.gr το αργότερο είκοσι τέσσερις (24)ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει είτε πριν τη συνέλευση είτε κατά τη διάρκεια αυτής.

  Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από απόσταση, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή της, ώρα 09.00π.μ.της 22ης Μαρτίου 2021 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη "Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση".

  Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται επίσης να απευθυνθεί στη γενική συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις είτε εγγράφως μέχρι σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης  στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Κονίτσης 11β, Μαρούσι Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή μέσω fax στο (+30)2108029409, ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση tdok@qnr.com.gr είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα έχει ως επίσημη γλώσσα την ελληνική, ενώ για τους συμμετέχοντες από απόσταση θα υπάρχει διαθέσιμη και διερμηνεία στην αγγλική γλώσσα.

  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και εν γένει τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2του άρθρου 127 του νόμου 4548/2018, δύνανται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα ανωτέρω.

  Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μαρούσι Αττικής, οδός Κονίτσης 11Β). Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.qnr.com.gr

  Μαρούσι Αττικής,  2/03/2021

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ