Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιαν-2021 19:21

  ΒΙΟΤΕΡ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ. (ορθή επανάληψη)

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε." (Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι την 11 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με την από 16.12.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δέκα έξι (16) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι έξι (8.593.626,00) μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δέκα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων (17.579.754) μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία 48,874% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Υφισταμένης της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ως ακολούθως:

  Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας], η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1.1. του Καταστατικού της Εταιρείας θα διοικήσει την Εταιρεία για εξαετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετική απόφασης.

  Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη,

  Μπέρσος Δημήτριος του Βασιλείου,

  Κατσαρού Αντωνία του Αντωνίου,

  Τσαγκαρογιάννης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου,

  Δέδες Γρηγόριος του Γεωργίου

  Επίσης, εγκρίθηκε ο ορισμός των κ.κ. Τσαγκαρογιάννη Αριστοτέλη και Δέδε Γρηγορίου ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι τα εν λόγω μέλη πληρούν τα κριτήρια  του άρθρου 4 του Νόμου 3016/ 2002.

  Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Γενική ενημέρωση σχετικά με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση που επικυρώνει τη Συμφωνία Εξυγίανσης της Εταιρείας], ο Πρόεδρος προέβη σε ενημέρωση των παριστάμενων μετόχων σχετικά με την εκδοθείσα απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που επικυρώνει τη Συμφωνία Εξυγίανσης της Εταιρείας, τονίζοντας στους μετόχους ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησής της σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις αυτής (Συμφωνίας Εξυγίανσης) και σε συνεργασία με τις συμβαλλόμενες στη Συμφωνία Εξυγίανσης τράπεζες. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης της Εταιρείας με σκοπό τη βιωσιμότητά της και την παροχή ουσιαστικής δυνατότητας επαναδραστηριοποίησής της (fresh start). Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τους μετόχους για τη μεγάλη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, επακόλουθο της επιθυμίας τους να επιστρέψει σύντομα η Εταιρεία στη θέση που της άνηκε την προηγούμενη πεντηκονταετία και να απαλλαγεί από την εσωστρέφεια της τελευταίας δεκαετίας βασιζόμενη στην εμπειρία της, στη διαχείριση έργων και του real estate.

  Όλες οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρασταθέντων και εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων και δη υπέρ των αποφάσεων ψήφισαν παρασταθέντες και εκπροσωπούμενοι μέτοχοι, εκπροσωπώντας 8.593.626 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αναλογούν σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρασταθέντων και εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου και σε ποσοστό 48,874% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Αθήνα,29/01/2021

  Το Διοικητικό Συμβούλιο 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ