Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Δεκ-2020 10:54

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε την 30η
   Σεπτεμβρίου 2020

  Τα κυριότερα στοιχεία της επισκοπούμενης περιόδου :

  1. Το σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου στο εννεάμηνο μειώθηκε από €24,7 εκατ. το 2019 σε €22,4 εκατ. το 2020, γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έχει πρακτικά διακοπεί η βασική δραστηριότητα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., της μεγαλύτερης εταιρείας του
  Ομίλου.

  2. Παρά την παραπάνω εικόνα, ο κύκλος εργασιών της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, στον οποίο περιλαμβάνεται η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας και οι πωλήσεις ακινήτων, είναι αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό, και τούτο οφείλεται στην πώληση ακινήτων στο τρίτο τρίμηνο του 2020
  καθώς και σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  3. Τα Μικτά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάζονται, όπως και στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων, τόσο στο σύνολό τους όσο και διακριτά αυτά των συνεχιζομένων δραστηριοτήτων, όπως διαμορφώνονται μετά την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της σιδηρεμπορικής δραστηριότητας, στην εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ( ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ).

  4. Το συνολικό μικτό κέρδος του Ομίλου εμφανίζει σταθερότητα ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο και διαμορφώνεται σε 10,30 % έναντι 10,38 % του αντίστοιχου περυσινού.

  5. Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) αλλά και το EBITDA, τόσο κατά το εννεάμηνο όσο και κατά το Γ΄ τρίμηνο, εμφανίζεται επιβαρυμένο λόγω δαπανών αναδιάρθρωσης (ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο). Οι δαπάνες αναδιάρθρωσης που αποτελούν δαπάνες μη επαναλαμβανόμενες, είναι συνδεδεμένες κυρίως με τη διακοπή της δραστηριότητας σιδηρεμπορίας της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται στο ποσό των €643.302,82 στο εννεάμηνο εκ των οποίων το ποσό των €368.372,82 επιβάρυνε τα συνολικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του Ομίλου αλλά και αυτά της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

  6. Το μικτό περιθώριο της μητρικής εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο εμφανίζει μείωση από 42,49 % σε 31,30 % λόγω δαπανών αναδιάρθρωσης στο τρίτο τρίμηνο 2020, ύψους €50.400,00.

  7. Διατηρήθηκαν διαθέσιμα, για την μητρική καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, για την κάλυψη των βραχυχρονίων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

  8. Συνεχίστηκαν οι ενέργειες διατήρησης επαρκούς ρευστότητας μέσα από την προσπάθεια περιορισμού των κεφαλαιακών δαπανών, την εξοικονόμηση κόστους και τον έλεγχο του κεφαλαίου κινήσεως των εταιρειών του Ομίλου.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ