Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Νοε-2020 18:36

  Νίκας: Διάθεση ενημερωτικού δελτίου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

  Η "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι από την 20.11.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 20.11.2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και των κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, ως ισχύουν και του Ν. 4706/2020. Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά έως 13.288.535 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας ευρώ0,12 (εφεξής οι "Νέες Μετοχές"), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 Νέα Μετοχή για κάθε 3 υφιστάμενες μετοχές, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην "Κατηγορία Επιτήρησης" της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), σύμφωνα με την από 02.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 09.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής η "Αύξηση").

  Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 "Διαδικασία ¶σκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής" του Ενημερωτικού Δελτίου.

  Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Nέων Μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

  Γεγονός

  Ημερομηνία

  Έγκριση από το Χ.Α. της αποκοπής των δικαιωμάτων και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.*

  Παρασκευή 20.11.2020

  Δημοσίευση στο ΗΔΤ του ΧΑ της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

  Παρασκευή 20.11.2020

  Ανάρτηση του τελικού Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, του Χ.Α. και της Ε.Κ.

  Παρασκευή 20.11.2020

  Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη ανάρτηση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και της Εταιρίας

  Παρασκευή 20.11.2020

  Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης

  Δευτέρα 23.11.2020

  Ημέρα Αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής

  Τρίτη 24.11.2020

  Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ (record date)

  Τετάρτη 25.11.2020

  Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑT

  Πέμπτη 26.11.2020

  Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών

  Παρασκευή 27.11.2020

  Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

  Δευτέρα 07.12.2020

  Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών

  Πέμπτη 10.12.2020

  Κατανομή αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ.

  Παρασκευή 11.12.2020

  Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το ΔΣ της Εταιρίας.

  Δευτέρα 14.12.2020

  Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και τις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρίας για το τελικό ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ και τον τρόπο διάθεσης των αδιάθετων μετοχών

  Δευτέρα 14.12.2020

  Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Χ.Α. *

  Πέμπτη 17.12.2020

  Eνημέρωση του επενδυτικού κοινού για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών (Η.Δ.Τ., ιστοσελίδες Χ.Α και Εταιρίας)

  Πέμπτη 17.12.2020

  Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

  Δευτέρα 21.12.2020

  * Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες

  Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

  Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 20.11.2020, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

  Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, 22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565 Αγ. Στέφανος - Αττικής, τηλ 210 8187300. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο , θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, 22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 145 65 Αγ. Στέφανος- Αττικής.

  ¶γιος Στέφανος, 20.11.2020

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ