Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 07-Σεπ-2020 15:12

  Ντόπλερ: Αποφάσεις Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει ότι συνήλθε την 02 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στo ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου , η 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 8.139.769 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 76,79% αποφάσισε ως εξής:

  1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα  τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

   2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα  την υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

  3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2019.

  4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο έλεγχος της χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ.

  5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα  τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα  την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά του ποσού των εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και ενενήντα λεπτών (954.000,90€),  με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό εννέα λεπτών του ευρώ (0,09 ευρώ) και συγκεκριμένα από το ποσό των δεκαεννέα λεπτών του ευρώ (0,19 ευρώ) σε δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 ευρώ) με συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας. Βάσει της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον από το ποσό των 2.014.001,90 ευρώ στο ποσό των 1.060.001,00 ευρώ.

  7. Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 και τη μεταβολή του σκοπού της εταιρίας.

  8. Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης, διαβάστηκαν διάφορες ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ