Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 01-Σεπ-2020 12:49

  Λιβάνης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 31/8/2020

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/8/2020 κατά την οποία παρευρέθηκαν 5 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,18% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

  Θέμα 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2019 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Θέμα 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2019.

  Θέμα 3. Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2020 εκλέγεται ομόφωνα και παμψηφεί ως ελεγκτική εταιρεία η Baker Tilly Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και καθορίστηκε το ύψος της αμοιβής της.

  Θέμα 4.  Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές  για τη διαχειριστική  χρήση 2020. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή  στα  μεν μέλη του Δ.Σ, ποσού  70.432,80 ευρώ για  αμοιβές  που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας για την χρήση 2019.

  Επίσης προεγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί αμοιβές  των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018 , κατά ανώτερο ποσό  των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000)  και αμοιβές εξόδων παραστάσεων  για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πέντε χιλάδων ευρώ (5.000). Τα ίδια κατά αναλογία ποσά εγκρίνονται ομόφωνα και παμψηφεί και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021

  Θέμα 5.   Ομόφωνα και παμψηφεί η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2019, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ