Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 03-Αυγ-2020 12:37

  Εβροφάρμα: Τι θα συζητήσει η τακτική γ.σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Αυγούστου
  2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου – Ορεστιάδος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε ενοποιημένη και ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019 μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019

  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

  4. Ενημέρωση από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.

  5. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2019

  6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020.

  7. Αντικατάσταση παραιτούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  8. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

  9. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής τους

  10. Τροποποίηση του άρθρου 17 παρ.2 του Καταστατικού της εταιρείας

  11. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών.

  12. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ