Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 30-Ιουλ-2020 14:33

  Κυριακούλης: Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Άλιμος, 29 Ιουλίου 2020

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε." που συνήλθε την 29.07.2020, με την απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, αποφάσισε τα κάτωθι:

  1) Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2019, καθώς και τη σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

  Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

  2) Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2019 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019.

  Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

  3) Εξέλεξε ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 τον ελεγκτικό οίκο "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον Μελέτιο Σιαστάθη του Δημητρίου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 12181) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον Θεόδωρο Παπαγιάννο του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 26461)  και ενέκρινε την αμοιβή του τακτικού ελεγκτή Θ. Παπαγιάννου για τη χρήση 2019.

  Απαρτία 25% (ήτοι 1.898.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 1.898.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων). Στην ψηφοφορία για την εκλογή ελεγκτών δεν μετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/18, μέτοχοι που είναι και μέλη του ΔΣ της εταιρείας, κατέχοντες 2.984.000 μετοχές.

  4) Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2019 και τη μεταφορά των κερδών της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού στο υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων.

  Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

  5) Ενέκρινε τη νέα πολιτική αποδοχών της εταιρείας λόγω ουσιωδών μεταβολών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος.

  Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

   

  6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2019 και προεγκρίθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Τακτική Γ.Σ. του έτους 2021.

  Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

  7) Ψήφισε την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

  Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

  8) Ενέκρινε την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/18 στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να µετέχουν σε Διοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

   

  9) Καθόρισε τη θητεία της υφιστάμενης ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ως ίση με τη θητεία του υφιστάμενου Δ.Σ. της εταιρείας, ήτοι έως την Τακτική Γ.Σ. του έτους 2023.

  Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.869 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

   

  Για την "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε."

  ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ