Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 24-Ιουλ-2020 12:08

  Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 95η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.


  Παρέστησαν δέκα (10) Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.301.756 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 55,0468% του Μετοχικού Κεφαλαίου.


  Η Γενική Συνέλευση :


  Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2019, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού υποβλήθηκε, από την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση πεπραγμένων με περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

                                                                                                   

  Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την συνολική διαχείριση και απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

  Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2019 και προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2020.

  Για το 4ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή  της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. κο Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 ως Τακτικό και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. κο Ηλία Μέτσιο του Αθανασίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16391 ως Αναπληρωματικό για τη χρήση 2020 και καθόρισε την αμοιβή τους.

  Για το 5ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 110 παρ. 2).

   Για το 6ο Θέμα Συζήτησε και ψήφισε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

  Για το 7ο Θέμα  χορήγησε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

  Για το 8ο Θέμα Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

  Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της http://www.ksarantopoulos.gr ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ