Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 23-Ιουλ-2020 16:50

  Flexopack: Στο 0,82% το ποσοστό ιδίων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "FLEXOPACK A.E." (εφεξής "Εταιρεία"), ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή των αποφάσεων της από 26.06.2020 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 13.07.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πλαίσιο του θεσπισθέντος Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, προέβη την 22.07.2020, μέσω εξωχρηματιστηριακής (OTC) μεταβίβασης, στην αγορά 96.450 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,00 Ευρώ ανά μετοχή,  και συνολική αξία της συναλλαγής 385.800 Ευρώ.

   Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 96.450 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,82% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

   Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

  Κορωπί, 23 Ιουλίου 2020

  Για την  FLEXOPACK A.E.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ