Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 07-Ιουλ-2020 18:17

  Newsphone:Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:

  Η εταιρία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" (η "Εταιρία”), σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, ανακοινώνει τα εξής:

  Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (οι "Βασικοί Μέτοχοι") υπέγραψαν την από 19.06.2020 συμφωνία μετόχων (η "Συμφωνία Μετόχων"), με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (η "ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ").

  Ειδικότερα, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει ότι για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ θα πρέπει να συναινεί το σύνολο των μελών που προτείνεται/υποδεικνύεται από όλους τους Βασικούς Μετόχους ενώ για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ δε θα πρέπει να αντιλέγει κανείς εκ των Βασικών Μετόχων.

  Επιπλέον, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν να ψηφίζουν με το σύνολο των μετοχών που εκάστοτε κατέχουν (ή ελέγχουν με έμμεσο τρόπο) κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της Συμφωνίας Μετόχων.

  Περαιτέρω, δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούσαν από κοινού 15.337.102 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 55,07% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία και υπερέβησαν το όριο του 33,33%. Λόγω της υπέρβασης του ορίου του 33,33% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3461/2006.

  Στη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν όπως την συνεπαγόμενη υποχρεωτική δημόσια πρόταση διενεργήσει η εταιρία ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ. 

  Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ξεκίνησε τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης την 24.06.2020.

  Οι Βασικοί Μέτοχοι, κατέχουν μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας ως εξής:

   

  Μέτοχος

   

  Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

   

  Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση***

   

  Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση***

   

  Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

   

  Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση***

   

  Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση***

  Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου

  7.002.284

  18.348.342

  65,89%

  7.002.284

  18.656.527

   

  66,99%

  Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου

  3.475.475

  18.348.342

  65,89%

  3.475.475

  18.656.527

  66,99%

  Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου-Φιλίππου

  2.441.343

  18.348.342

  65,89%

  2.441.343

  18.656.527

  66,99%

  PULCLAIR COMPANY LTD*

  2.095.000

  2.095.000

  7,52%

  2.095.000

  2.095.000

  7,52%

  PANFORCE LIMITED**

  323.000

  323.000

  1,16%

  323.000

  323.000

  1,16%

  ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ****

  3.011.240

  3.011.240

  10,81%

  3.319.425

  3.319.425

  11,92%

  Σύνολο

     

  65,89%

   

  18.656.527

  66,99%

   

  * Η PULCLAIR COMPANY LTD ανήκει κατά 100% στον κ. Γεώργιο Θεοδόση – Μαλλιούρη.

  ** Η PANFORCE LIMITED ανήκει κατά 100% στον κ. Ευστράτιο Απέργη.

  *** Ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών και το αντίστοιχο ποσοστό ως προς τους Βασικούς Μετόχους προκύπτει αφού προστεθούν τα δικαιώματα ψήφου και μετοχές των PULCLAIR COMPANY LTD, PANFORCE LIMITED και ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ.

  ****Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρία ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη). Άρα η και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED κατέχει μέσω της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.

  Συνεπώς, οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούν από κοινού 18.656.527 δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 66,99% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία.

  Αθήνα, 07.07.2020

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020