Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 06-Ιουλ-2020 18:22

  Space Hellas: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Διανομή Μερίσματος σύμφωνα με τη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την χρήση 2019 βάσει του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 160 και τους περιορισμούς του άρθρου 159 του ιδίου νόμου

   

  Ανακοινώνεται από την εταιρία "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των μετόχων της 18ης Ιουνίου 2020 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος  ποσού  419.674,45 ευρώ, ήτοι 0,065 ευρώ ανά μετοχή.

  Από το ανωτέρω μεικτό ποσό παρακρατείται, ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 5%  συνεπώς το ποσό το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,06175 ευρώ ανά μετοχή.

  Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date- ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. Από την Πέμπτη  9 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

  Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια Τράπεζα " ALPHA BANK A.E." ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμόν 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα "Alpha Bank Α.Ε.".
  3. Για του υπόλοιπους μετόχους η είσπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK από την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 με την προσκόμιση της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

  Η είσπραξη του ποσού του μερίσματος είναι δυνατή μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank Α.Ε. μέχρι τις 31.12.2021.

  Στη συνέχεια η είσπραξη θα γίνεται από τα γραφεία της έδρας της εταιρείας Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή 15341, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε., είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου των μετόχων, μέχρι τις 31.12.2025, ήτοι μέχρι την παραγραφή του μετά την παρέλευση πενταετίας (250ΑΚ περ.15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση. Μετά την σχετική παραγραφή τα ποσά περιέχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (ΙR) της εταιρείας στο τηλ: 210-6504172.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ