Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 16-Μαρ-2020 17:40

  Περσεύς: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση

  Η ανώνυμη εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο CIVITEL OLYMPIC HOTEL, Λ.Κηφισίας 2, Μαρούσι, Τ.Κ.151 25, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 21/02/2020 πρόσκληση του Δ.Σ. της.

  Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 16.636.914 μετοχές επί συνόλου 17.175.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 96,86% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

   


  1. Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.636.914

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 96,86%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.636.914

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.636.914, κατά: 0, αποχή: 0


  2. Ενέκριναν ομόφωνα την Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2019.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.636.914

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 96,86%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.636.914

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.636.914, κατά: 0, αποχή: 0

  3. Ενέκριναν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και ενέκριναν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.602.467

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,84%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.602.467

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.602.467 κατά: 0, αποχή: 0

  Διευκρινίζεται ότι στην ψηφοφορία δεν μετείχε ο κ. Γεώργιος Αντύπας, λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής του και στο Δ.Σ. της εταιρείας.

  4. Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2020 – 31/12/2020).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.602.467

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,84%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.602.467

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.602.467, κατά: 0, αποχή: 0

  Διευκρινίζεται ότι στην ψηφοφορία δεν μετείχε ο κ. Γεώργιος Αντύπας, λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής του και στο Δ.Σ. της εταιρείας.

  5. Αποφάσισαν τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας ERNST & YOUNG, με ΑΜ ΣΟΕΛ 107, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 και όρισε την αμοιβή αυτής.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.602.467

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,84%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.602.467

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.602.467, κατά: 0, αποχή: 0

  Διευκρινίζεται ότι στην ψηφοφορία δεν μετείχε ο κ. Γεώργιος Αντύπας, λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής του και στο Δ.Σ. της εταιρείας.

  6. Ενέκριναν ομόφωνα την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.636.914

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 96,86%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.636.914

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.636.914, κατά: 0, αποχή: 0

  Αθήνα, 16/03/2020

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ