Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Φεβ-2020 17:31

  Audiovisual.: Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Διοίκηση του Ομίλου της "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ" στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, προέβη σε επανεξέταση της υπεραξίας που προέρχεται από τη θυγατρική της εταιρεία Ster Cinemas. Στο νέο μοντέλο επαναπροσδιορισμού της υπεραξίας τροποποιήθηκε ο ρυθμός εξέλιξης του κύκλου εργασιών των κινηματογραφικών αιθουσών κατά την πενταετία 2019-2023 με ρυθμούς ανάπτυξης από 5% έως 7%.

  Από την παραπάνω χρηματοοικονομική διαδικασία προέκυψε ανάγκη απομείωσης ποσού  1 εκ  ευρώ περίπου, η οποία επιφέρει τις ακόλουθες μεταβολές στα οικεία κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση 2018 (01.01-31.12.2018) καθώς και για την ενδιάμεση περίοδο της 01.01-30.06.2019:

  Ποσά σε χιλ. ευρώ

  Δημοσιευμένα Στοιχεία Ομίλου χρήσης 2018

  Αναμορφωμένα μεγέθη μετά την Απομείωση της Υπεραξίας

  Σύνολο Ενεργητικού

  131.233 

  130.208 

  Καθαρή Θέση

  2.730 

  1.705 

  Καθαρά κέρδη / (ζημιές ) χρήσης  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

  (8.184 )

  (9.209 )

  Ποσά σε χιλ. ευρώ

  Δημοσιευμένα Στοιχεία Ομίλου για την περίοδο 01.01-30.06.2019

  Αναμορφωμένα μεγέθη μετά την Απομείωση της Υπεραξίας

  Σύνολο Ενεργητικού

  169.591 

  168.566 

  Καθαρή Θέση

  1.144 

  119 

  Οι παραπάνω μεταβολές που επέρχονται βάσει των διατάξεων του ΔΛΠ 8, επηρεάζουν  τα μεγέθη της χρήσης 2018 που θα απεικονιστεί ως συγκριτική της χρήσης 2019 κατά τη δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019 (01.01-31.12.2019).

  Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Όμιλος θα προβεί σε νέο έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας της "Ster Cinemas”, με ημερομηνία 31.12.2019, που θα περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ