Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 01-Οκτ-2019 14:17

  Intertech: Απόφαση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση Μερικής Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

  Σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 και την παράγραφο  4.1.3.9 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" (εφεξής "Εταιρία") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 27-9-2019 αποφάσισε την μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 27-5-2019 και τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των ευρώ 1.294 χιλ.( αφαιρουμένου του ποσού των ευρώ 110 χιλ. για την κάλυψη των διαφόρων εξόδων της αύξησης).

  Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του εταιρικού συμφέροντος αποφάσισε την μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των ποσών των αντληθέντων κεφαλαίων, χωρίς, ωστόσο να μεταβάλεται η προβλεπόμενη χρήση αυτών (ήτοι η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης), και συγκεκριμένα ως κάτωθι:

  -       Έως € 500 χιλ. για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (ήτοι factoring και σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού),

  -       Έως € 794 χιλ. για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές.

  Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου) του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθ. 2606/12.07.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.

  Η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Οκτωβρίου 2019 η οποία συγκαλείται για τον ανωτέρω λόγο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ