Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 19-Ιουλ-2019 16:40

  Sato: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία με την επωνυμία "SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ" ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στo Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου, αρ. 6, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.638.133 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 65.326.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 40,78 % αποφάσισε ως εξής:

  1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), μετά των Ετησίων εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2018 - 31.12.2018. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

  2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) το ποσό των ζημιών εκ 467.285,35 ευρώ να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

  3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2018 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019 και η έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του ν. 2238/1994 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.", Φωκ. Νέγρη αρ. 3, η οποία εν συνεχεία, κατ΄ άρθρο 18 § 1α του Π.Δ. 226/1992, θα αναθέσει τον έλεγχο της Εταιρείας σε ένα τακτικό και σε έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της και ενέκρινε την αμοιβή της.

  5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2019).

  6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη ρύθμιση των οφειλών εκ του από 7/05/2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου Ποσού Ευρώ Δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών που αποφασίστηκε με τις από 5/10/2018, 18/01/2019 και 18/04/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκαν δυνάμει αυτών κατά το περιεχόμενό τους.

  8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

  9. Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) να μη συζητηθεί και να μετατεθεί χρονικά.

  10. Επί του δεκάτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) να μη συζητηθεί και να μετατεθεί χρονικά.

  11. Επί του ενδεκάτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) να μη συζητηθεί και να μετατεθεί χρονικά.

  12. Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (26.638.133 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ λειτουργικότητας, προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών" σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με το σχέδιο που τέθηκε υπόψιν των κ.κ. μετόχων.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων