Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 19-Ιουλ-2019 14:32

  Τιτάν: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

  Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής συμμετοχής σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007

  Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνέχεια των από 18 και 19 Ιουλίου 2019 γνωστοποιήσεων περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου που έλαβε από την "Titan Cement International SA" (η "TCI") και τα φυσικά πρόσωπα Ανδρέα Κανελλόπουλο, Λεωνίδα Κανελλόπουλο, Νέλλο - Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Παύλο Κανελλόπουλο, Τάκη-Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Ελένη Παπαλεξοπούλου (από κοινού τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα οι "Ιδρυτές"), η  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η "Εταιρία" ή η "ΤΙΤΑΝ") ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  Στις 17 Ιουλίου 2019, έληξε η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η "Δημόσια Πρόταση") που υπέβαλε η TCI για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα η TCI, σύμφωνα με το Ν. 3461/2016 και τα διαλαμβανόμενα στο από 18 Ιουνίου 2019 πληροφοριακό δελτίο της TCI σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

  Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης ανακοινώθηκαν στις 18 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τα οποία εκπληρώθηκε πλήρως η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ υπό τις οποίες τελούσε η Δημόσια Πρόταση. Κατά την ίδια ημερομηνία, η TCI και η Αlpha Bank, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των κατόχων μετοχών ΤΙΤΑΝ που προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ΤΙΤΑΝ κυριότητας των Ιδρυτών, υπέγραψαν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση του συνόλου αυτών των μετοχών στην TCI.  Περαιτέρω, με τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, έπαυσε και ο συντονισμός των Ιδρυτών και μοναδικών μετόχων της TCI τόσο μεταξύ τους όσο και με την TCI για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.

  Συνεπώς, στις 18 Ιουλίου 2019, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που (i) κατέχει η TCI ανήλθε σε περίπου  93% από περίπου 22,49% που ήταν στις 16 Απριλίου 2019, και (ii) κατείχαν οι Ιδρυτές μηδενίστηκε (0%) από περίπου 22,49%, όπως είχε διαμορφωθεί στις 16 Απριλίου 2019. 

  19.7.2019

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ