Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 19-Ιουλ-2019 14:05

  Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 94η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

  Παρέστησαν έξι (6) Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.105.375 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 50,3503% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

  Η Γενική Συνέλευση :

  Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την συνολική διαχείριση και απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

  Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2018 και προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2019.

  Για το 4ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή  της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. κο Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 ως Τακτικό και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. κο Νομικό Σκότη του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861 ως Αναπληρωματικό για τη χρήση 2019 και καθόρισε την αμοιβή τους.

  Για το 5ο Θέμα εξέλεξε νέο 7μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου, Αναστασία Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, Χρήστο Σιψή του Θωμά, Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου, Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου και Στυλιανό Χούτα του Παντελή. Όρισε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, τους  Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου, Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου και Χρήστο Σιψή του Θωμά ως Ανεξάρτητα Μέλη που πληρούν της προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί.

   Για το 6ο Θέμα Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την σύσταση, την σύνθεση τη θητεία και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

  Αναλυτικώτερα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής :

  Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται αποκλειστικά από Μέλη του Δ.Σ., δύο εκ των οποίων είναι τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη κ.κ.:

  α) Χρήστος Σιψής του Θωμά, ως Πρόεδρος και

  β) Λουκάς Μουσμούτης του Σταύρου, ως Μέλος.

  Για το τρίτο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να το ορίσει κατά τη συνεδρίασή του συγκρότησης σε Σώμα εκ των Μελών με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

  Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τετραετής και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Για το 7ο Θέμα  χορήγησε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

  Για το 8ο Θέμα Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2019 τροποποιώντας τα άρθρα 5 έως 32 αυτού και διαμορφώνοντάς το σε ενιαίο κείμενο.

  Για το 9ο Θέμα Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά με το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας.

  Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της http://www.ksarantopoulos.gr ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ