Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 04-Ιουλ-2019 18:06

  ΑΔΜΗΕ: Διανομή μερίσματος χρήσης 2018 και προμερίσματος χρήσης 2019

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίαση του αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2019 ύψους 0,06 Ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 4 Ιουλίου 2019 ενέκρινε την διανομή του εναπομείναντος μερίσματος για τη χρήση του 2018, ύψους 0,0284 Ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς, το συνολικό μικτό ποσό του προμερίσματος και του μερίσματος  ανέρχεται σε 0,0884 Ευρώ ανά μετοχή. 
   
  Τα παραπάνω ποσά μερίσματος και προμερίσματος υπόκεινται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 10%, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 (άρθρα 40 και 64). Το καθαρό συνολικό καταβαλλόμενο ποσό προμερίσματος ανά μετοχή  ανέρχεται   σε 0,054  Ευρώ και μερίσματος ανά μετοχή σε 0,0255 Eυρώ. Ως εκ τούτου, το συνολικό καθαρό ποσό προμερίσματος και μερίσματος ανέρχεται σε  0,0795 Ευρώ ανά μετοχή. 
   
  Από τη Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος και μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).  
   
  Δικαιούχοι του προμερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019 (record date).  
   
  Το προσωρινό μέρισμα και το μέρισμα (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." (εφεξής "ETE"), ως εξής:  
   
  (i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης διά των τοπικών συστημάτων πληρωμών (Ερμής ή Δίας) σε λογαριασμούς της ETE ή λογαριασμούς άλλων τραπεζών.  (ii) Με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής πίστωσης μέσω των συστημάτων της ETE, όπου, όποιος δικαιούχος μέτοχος έχει ορίσει Χειριστή την ETE (Κωδικός Χειριστή: 552) και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην ETE, πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα. (iii) Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ETE, στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση της ταυτότητας, της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.), καθώς και του Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) για την 
   2 
  κατάθεση των χρημάτων (βάση ισχυουσών διατάξεων για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων).  
   
  Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.  
   
  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με το Γραφείο Σχέσεων με Μετόχους, Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3636936 και email office@admieholding.gr
   
  Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς. 

  Ανακοίνωση για διανομή_Μέρισμα 2018 και Προμέρισμα 2019

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ