Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 28-Ιουν-2019 11:49

  Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Διαδικασίας μετατροπής των ανώνυμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές
  και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018
  Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει, κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, την διαδικασία μετατροπής των ανώνυμων μετοχών της σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της.

  Καθώς οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α., για την διαδικασία καταγραφής των μετόχων της θα ακολουθηθούν, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018, οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση.

  Ειδικότερα, ανακοινώνονται τα εξής:

  1) Προς διασφάλιση της εμπρόθεσμης ονομαστικοποίησης, η οποία δυνάμει του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η.12.2019, και ενόψει των σχετικών διαδικασιών του Κανονισμού του Χ.Α., ημέρα ονομαστικοποίησης ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 10 του καταστατικού της Εταιρείας, ως αυτό τροποποιήθηκε με την από 26.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και εκκρεμεί η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Συναφώς, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.3.7. του Κανονισμού του Χ.Α. περί Εισαγωγής μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας. Η Εταιρεία θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α..

  2) Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας θα τηρείται από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 10 του καταστατικού της Εταιρείας, ως αυτό τροποποιήθηκε με την από 26.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και εκκρεμεί η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται βάσει ενημέρωσης που θα λαμβάνει η Εταιρεία είτε με την ηλεκτρονική σύνδεσή της με τις υπηρεσίες μητρώου του Κ.Α.Α., είτε μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κ.Α.Α..

  3) Δυνάμει των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να επικαιροποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τα καταγεγραμμένα στην Μερίδα Επενδυτή και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. στοιχεία τους, δεδομένου ότι στο βιβλίο μετόχων πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, τα εξής στοιχεία: α) το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία του μετόχου, β) η διεύθυνση ή η έδρα του, γ) το επάγγελμα, δ) η εθνικότητα του και ε) ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών του.

  4) Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους της για τις εξελίξεις επί του θέματος.

  Καλαμάτα, 28 Ιουνίου 2019

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ