Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 26-Ιουν-2019 16:40

  Space Hellas: Χρηματική διανομή μέρους αποθεματικού

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Χρηματική διανομή μέρους αποθεματικού Ν. 3943/2011 άρθρο 14,  Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013 σύμφωνα με την από 24 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας

   

  Ανακοινώνεται από την εταιρία "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των μετόχων της 24ης Μαΐου 2019 αποφασίστηκε η χρηματική διανομή μέρους του αποθεματικού ποσού  387.391,80 ευρώ, ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

  Από το ανωτέρω μεικτό ποσό, θα παρακρατηθεί  ο αναλογών φόρος 10%, σύμφωνα με το άρθρο 65 ν.4603/2019  και συνεπώς το ποσό το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,054 ευρώ ανά μετοχή.

  Δικαιούχοι της ως άνω χρηματικής διανομής, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date- ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019. Από την Πέμπτη  4 Ιουλίου 2019 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης αυτής της διανομής.

  Η χρηματική καταβολή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου  2019 από την πληρώτρια Τράπεζα " ALPHA BANK A.E." ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμόν 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα "Alpha Bank Α.Ε.".
  3. Για τους υπόλοιπους μετόχους η είσπραξη του ποσού που δικαιούνται θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK από την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 με την προσκόμιση της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

  Η ως άνω είσπραξη είναι δυνατή μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank Α.Ε. μέχρι τις 31.07.2020.

  Στη συνέχεια η είσπραξη θα γίνεται από τα γραφεία της έδρας της εταιρείας Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή 15341, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε., είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου των μετόχων, μέχρι τις 31.12.2024, ήτοι μέχρι την παραγραφή του μετά την παρέλευση πενταετίας (250ΑΚ περ.15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση. Μετά την σχετική παραγραφή τα ποσά περιέχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (ΙR) της εταιρείας στο τηλ: 210-6504172.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί εκτάκτως
  Παρασκευή 5-Ιουν-2020