Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 14-Ιουν-2019 17:12

  Optronics: Στις 26 Ιουνίου η τακτική ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

  ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  - Ιδιωτική Επιχείρηση

  Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και με διακριτικό τίτλο OPTRONICS

  TECHNOLOGIES (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52530/01ΝΤ/Β/02/205) με έδρα το Μοσχάτο

  Αττικής, προσκαλεί τους κκ Μετόχους, σύμφωνα με το ν.2190 και το Καταστατικό

  της Εταιρίας και μετά από απόφασή του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26

  Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00μμ, στα γραφεία της εταιρείας στη

  διεύθυνση Θεσσαλονίκης 79-81, ΤΚ 18346, Μοσχάτο.

  Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων(Ισολογισμός, Κατάσταση

  αποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεση αποτελεσμάτων, Μεταβολών ιδίων

  κεφαλαίων και Κατάστασης Ταμιακών Ροών) καθώς και των σημειώσεων επί

  των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο

  αυτών, της εταιρικής χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού

  Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών

  Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου, και αποζημίωσης για τη

  χρήση 2018.

  3)Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2019

  και καθορισμός της αμοιβής τους.

  4)Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018.

  5)Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019

  6)Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

  Όσοι από τους κκ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει:

  1.Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο

  Σύστημα Άυλων Τίτλων(Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό

  Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ.

  2.Να καταθέσουν στην Εταιρεία ή να αποστείλουν με fax (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

   υπόψη κας Μαρίας Παπαστεργίου, τηλ.: 210-9837121, fax: 210-9834814) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απότην ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

  3.Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα

  αντιπροσωπείας, στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιλέξει να εκπροσωπηθεί από τρίτο πρόσωπο.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων