Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 27-Μαϊ-2019 17:06

  Intertech: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

  ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000

  ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  27ης Μαΐου 2019

   

  Η Εταιρεία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ανακοινώνει ότι την 27η Μαΐου  2019 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στα γραφεία της  Εταιρείας στο Δήμο Ελληνικού Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 24 και Ριζούντος στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.297.591 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

  1. Με 3.297.591 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 58,71% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάκληση της από 28 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή, λόγω παρέλευσης της τετράμηνης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.
  2. Με 3.297.591 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 58,71% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ