Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 23-Μαϊ-2019 19:06

  ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.05.2019 αποφάσισε και καθόρισε τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, αμέσως ή εμμέσως, από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως 15.950.000  μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή). Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται εφόσον κατά περίπτωση θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας για τους οριζόμενους στον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι από 22.05.2019 έως 21.05.2021, και θα πραγματοποιηθεί με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15 ευρώ) ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι τριάντα λεπτά Ευρώ (0,30 ευρώ) ανά μετοχή.

  Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί με την από 27.04.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει λήξει από την 26.04.2019.

  Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά προκειμένου να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.


  ΑΘΗΝΑ, 23.05.2019

  ΟΠΑΠ Α.Ε.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων