Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 21-Μαϊ-2019 18:05

  Εθνική Πανγαία: Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμος 3556/2007, όπως ισχύει και τον Κανονισμό 596/2014, ότι σύμφωνα με τις από 17/05/2019 TR1 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που υπέβαλλαν στην Εταιρεία τα νομικά πρόσωπα INVEL REAL ESTATE MANAGEMENT LIMITED και CASTLELAKE OPPRTUNITIES PARTNERS, LLC και ο κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

  (α) την 16/05/2019 η εταιρεία INVEL REAL ESTATE MANAGEMENT LIMITED, την οποία ελέγχει για τους σκοπούς του νόμου 3556/2007, όπως ισχύει, ο κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, μετεβίβασε το σύνολο (100%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS, στις οντότητες CL IV Lux Sarl και CL V Lux Sarl (ειδικότερα, το 44% των εν λόγω μετοχών με ψήφο στην πρώτη εξ αυτών και το 56% στη δεύτερη) και, συνεπώς, έπαυσε να κατέχει εμμέσως 167.334.032 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, όπως είχε ανακοινωθεί με την από 08/03/2018 TR1 γνωστοποίηση της INVEL REAL ESTATE MANAGEMENT LIMITED και τη γνωστοποίηση του κου Χριστόφου Παπαχριστοφόρου την ίδια ημερομηνία. Από την ως άνω ημερομηνία (16/05/2019), η εταιρεία INVEL REAL ESTATE MANAGEMENT LIMITED και ο κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ουδέν δικαίωμα ψήφου (0%) κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, στην Εταιρεία.

  (β) Την 16/05/2019, οι οντότητες CL IV LUX SARL και CL V LUX SARL απέκτησαν από την εταιρεία INVEL REAL ESTATE MANAGEMENT LIMITED, η πρώτη εξ αυτών το 44% και η δεύτερη το 56%, του συνόλου (100%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS.

  Η οντότητα CL IV LUX SARL ελέγχεται από το μοναδικό της μέτοχο, την οντότητα CL IV REO (OFFSHORE) LLC. Η CL IV REO (OFFSHORE) LLC ελέγχεται από τον πλειοψηφούντα μέτοχό της, την οντότητα CL IV IHC LLC, η οποία ελέγχεται από την εταιρεία CASTLELAKE IV GP, L.P, η οποία ενεργεί ως ο διαχειριστής εταίρος της.

  Η οντότητα CL V LUX SARL ελέγχεται από το μοναδικό της μέτοχο, την οντότητα CL V VENTURES II OFFSHORE LLC. Η οντότητα CL V VENTURES II OFFSHORE LLC ελέγχεται από το μοναδικό της μέτοχο, την οντότητα CL V VENTURES OFFSHORE LLC, η οποία ελέγχεται από τον πλειοψηφούντα μέτοχό της, CL V VENTURES OFFSHORE AIV LLC, η οποία ελέγχεται από την CASTLELAKE V GP, L.P., η οποία ενεργεί ως ο διαχειριστής εταίρος της.

  Οι εταιρείες CASTLELAKE IV GP, L.P. και CASTLELAKE V GP, L.P. είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι (general partners) των επενδυτικών κεφαλαίων, αντιστοίχως, CASTLELAKE IV, L.P. και CASTLELAKE V, L.P., τα οποία διαχειρίζεται, δυνάμει των σχετικών Συμβάσεων Διαχείρισης Επενδύσεων, η εταιρεία CASTLELAKE L.P., η οποία είναι σύμβουλος επενδύσεων εγγεγραμμένη στην Securities and Exchange Commission των Η.Π.Α.. Σύμφωνα με τις εν λόγω Συμβάσεις Διαχείρισης Επενδύσεων, τα επενδυτικά κεφάλαια CASTLELAKE IV, L.P. και CASTLELAKE V, L.P. έχουν αναθέσει όλες τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις των εταιρειών CASTLELAKE IV GP, L.P. και CASTLELAKE V GP, L.P. στην CASTLELAKE, L.P.

  H CASTLELAKE, L.P., υπό την ιδιότητά της ως σύμβουλος επενδύσεων, έχει, συνεπώς, αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS, και, συνακόλουθα, όλων των οντοτήτων που αυτή ελέγχει, όπως αυτές οι οντότητες και οι σχέσεις μεταξύ αυτών περιγράφονται στην από 08/03/2018 TR1 γνωστοποίηση που είχε υποβάλλει η Invel Real Estate Management Limited. Συνεπώς, η εταιρεία CASTLELAKE L.P., υπό την ιδιότητά της ως σύμβουλος επενδύσεων, απέκτησε έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία τα οποία άμεσα κατέχονται από τις εταιρείες INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. και ΑΝΘΟΣ A.K.E. οι οποίες είναι οι άμεσοι μέτοχοι της Εταιρείας, κατέχοντας άμεσα η καθεμία εξ αυτών 63,39% και 2,1%, αντίστοιχα.

  Παρότι η απώτερη διαχείριση του συνόλου των ως άνω δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι, 65,49% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ασκείται, κατά τα ανωτέρω, από μόνη την CASTLELAKE L.P., για τους σκοπούς του νόμου 3556/2007, η τελευταία θεωρείται ότι ελέγχεται από τον ομόρρυθμο της εταίρο (general partner) την εταιρεία CASTLELAKE HOLDINGS, LLC, η οποία ελέγχεται, πάλι για τους σκοπούς του νόμου 3556/2007, από το διαχειριστή εταίρο της (managing member), την εταιρεία CASTLELAKE OPPORTUNITIES PARTNERS, LLC.

  Η CASTLELAKE OPPORTUNITIES PARTNERS, LLC δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

  (γ) Σημειώνεται περαιτέρω ότι, δυνάμει της από 30.12.2013 Σύμβασης Μετόχων μεταξύ της INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., όπως τροποποιημένη ισχύει, η Εταιρεία εξακολουθεί να ελέγχεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ