Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 28-Δεκ-2018 18:30

  Medicon: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση

  Η MEDICON HELLAS A.E ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα 28.12.2018 προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων αναδιάρθρωσης της οφειλής της προς την Τράπεζα Πειραιώς.  Αναλυτικότερα:

  1. Με την από 28.12.2018 σύμβαση δανείου ρυθμίσθηκε οφειλή της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των 4.294.158,00 ευρώ. Η εξόφληση του Δανείου θα γίνει σε δέκα (10) ετήσιες χρεολυτικές δόσεις κεφαλαίου, οι πρώτες εννέα (9) ποσού ευρώ διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (257.650,00) εκάστη και η τελευταία (10η) ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (1.975.308,00), η πρώτη δόση θα είναι καταβλητέα στις 31/12/2018 και κάθε μία από τις επόμενες δόσεις θα καταβάλλεται την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο χρονικής περιόδου  ενός (1) έτους,  που έπεται της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης (1ης) δόσης, με τελική ημερομηνία εξόφλησης την 31/12/2027.

  2. Με την από 28.12.2018 υποσχετική επιστολή αναγνωρίσεως – ρυθμίσεως οφειλής αναφορικά με την υπ. αρίθμ. 387/20.6.1996 σύμβαση όπως  έχει έως σήμερα τροποποιηθεί, δυνάμει των υπΆ αριθμ.  387/15-07-1996, 387.1/03-02-1999, 387/2/30.10.2000, 387.3/29-05-2001, 387/4/18-09-2001, 387/5/15-10-2004 πρόσθετων/τροποποιητικών πράξεων καθώς και των τυχόν στο μέλλον πρόσθετων αυξητικών ή τροποποιητικών πράξεων αυτής, και το υπόλοιπο της οποίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι και έντεκα λεπτών (835.186,11) στα  πλαίσια της συμφωνίας ρύθμισης των οφειλών της Εταιρείας, θα διευθετηθεί το ποσό των ευρώ οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων δύο και έντεκα λεπτών (816.502,11), ως εξής : με τη καταβολή δέκα  (10) ετήσιων  δόσεων,  οι πρώτες εννέα (9) θα είναι ποσού ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός (48.991,00) έκαστη και η δέκατη (10η) και τελευταία, ποσού ευρώ τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών και έντεκα λεπτών (375.583,11) με την πρώτη καταβλητέα την 31-12-2018 και την τελευταία την 31.12.2027.

  Η Medicon ελπίζει και εργάζεται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων και με την Εθνική Τράπεζα.

  H Διοίκηση της εταιρείας - παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε λόγω της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους (PSI) -  προσδοκά στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής της  έτσι ώστε να αναπτύξει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στον τομέα των καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων