Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Δεκ-2018 20:53

  Folli Follie: Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοινώνεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "FF GROUP" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της, που ευρίσκονται στον Άγιο Στέφανο νομού Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως είχε προσδιορισθεί με βάση την από 27/11/2018 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και δη, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 1464927/30-11-2018 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 30/11/2018.  
   
  Ειδικότερα, σήμερα η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:  

  1. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία", η οποία εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου νομού Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 260 και Κόδρου, Τ.Κ. 15232, με Α.Φ.Μ. 094399907 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001520401000 και ΑΜ ΣΟΕΛ 113 / ΑΜ ΕΛΤΕ 014 (εφεξής η "PWC"), προκειμένου η  τελευταία να προβεί στη διενέργεια ελέγχου ειδικού σκοπού επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2017. Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή του κ. Σούρμπη Δημητρίου του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891/AM ΕΛΤΕ 1762),  ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και του κ. Μιχαλάτου Κωνσταντίνου του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701/ΑΜ ΕΛΤΕ 1523), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PWC, καθώς και την εκλογή της τελευταίας για την διενέργεια ελέγχου ειδικού σκοπού επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2017 και καθόρισε την αμοιβή της για την χρήση αυτή στο ποσό των € 2.670.000,00  (δύο εκατομμυρίων και εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 
   
  2. Ενέκρινε, στο πλαίσιο  αναθεώρησης και ενίσχυσης του πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης, την συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών της Εταιρείας, μετά των αντίστοιχων Κανονισμών Λειτουργίας της κάθε μίας : 
  α) Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων / Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών και  Ορισμού Υποψηφίων  
  β) Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 / Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου  
  γ) Steering Committee 
   
  3. Επικύρωσε, κατόπιν σχετικής ανακοινώσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο,  τις πρόσφατες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας αναφορικά με τις ανασυγκροτήσεις αυτών, οι οποίες έλαβαν χώρα για την εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, επικυρώνοντας και την εκλογή του ισχύοντος σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: 
   
  1. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  
  3. ΝΑΡΚΙΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
  4. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 
  5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
  6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
  7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ 
  8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ 
  9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
  10. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ 
  11. ΖHANG HAOLEI 
   
  Περαιτέρω, αποφάσισε όπως από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέξει και ορίσει ως ανεξάρτητα μέλη τους  κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Ηλία Πεντάζο, Περικλή Δοντά, Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, Γεώργιο Κυριακό και Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. 
   
  4. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (Audit Committee) τα κάτωθι: 
   
  1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  
  2. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ  
  3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
   
  Στην ως άνω Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 72,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 48.289.443 μετοχές επί συνόλου 66.948.210. 
    
  Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: 

  Θέμα 1o: Υπέρ ψήφισαν 47.568.917 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 67.902 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 652.624 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,35%  επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 

  Θέμα 2o:  Υπέρ ψήφισαν 25.246.713 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,28% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.244.987 μετοχές, ήτοι ποσοστό 12,93% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 16.797.743 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,79%  επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 
    
  Θέμα 3o: Υπέρ ψήφισαν 25.108.242 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.443.479 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,34% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 16.737.722 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,66%  επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 
    
  Θέμα 4o: Υπέρ ψήφισαν 30.163.697 μετοχές, ήτοι ποσοστό 62,46% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.389.424 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 16.736.322 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,66%  επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων