Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 18-Δεκ-2018 19:25

  Trastor: Αποτέλεσμα ψηφοφορίας και αποφάσεις της ΕΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. ΤΗΣ 17.12.2018

  Η εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας" και τον διακριτικό τίτλο "TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π." εφεξής "η Εταιρεία", σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και της παρ. 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στα γραφεία της στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 77.591.472 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή το 96,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

  Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

  Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης "Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ("Long Term Incentive Plan” – "LTI Plan”) σύμφωνα με το Ν. 4209/2013. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Παροχή άδειας κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920", για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε στο 96,16% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε, με ποσοστό 99,97% των εκπροσωπουμένων ψήφων, α) η έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (LTI Plan) με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Όρων και Προϋποθέσεων του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (LTIP Terms), β) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε αυτό να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (LTI Plan), κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας και σε συμμόρφωση με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια και να λάβει οποιαδήποτε σχετική περαιτέρω απόφαση αναφορικά και προς το σκοπό εφαρμογής του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (LTI Plan) και στο πλαίσιο των ως άνω όρων και όσων προβλέπονται ειδικώς στους Όρους και Προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (LTIP Terms), εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας και γ) η παροχή ειδικής αδείας κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 αναφορικά με τα συνδεδεμένα, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, με αυτήν πρόσωπα που πρόκειται να ενταχθούν ως Δικαιούχοι (Participants) στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων (LTI Plan).

  Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως:
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.472
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.570.472, κατά: 0, αποχή: 21.000, ήτοι ποσοστό των
  εκπροσωπούμενων ψήφων: 99,97%

  Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης "Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002" για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε ως ανωτέρω αναφέρεται στο 96,16% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 99,97% των εκπροσωπουμένων ψήφων, η εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, ως ακολούθως:
  1. Τάσος Καζίνος του Γεωργίου
  2. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη
  3. Λάμπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου
  4. Γεώργιος Τίγγης του Χρυσοστόμου
  5. Jeremy Greenhalgh του John
  6. Anthony Clifford Iannazzo του Todd Anthony
  7. Hugo Moreira του Jose Fernando

  και όρισε εξ αυτών τους

  1. Λάμπρο Παπαδόπουλο του Γεωργίου και
  2. Jeremy Greenhalgh του John

  ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002, ως ισχύει.

  Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως:
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.472
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.570.472, κατά: 0, αποχή: 21.000, ήτοι ποσοστό των
  εκπροσωπούμενων ψήφων: 99,97%

  Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης "Ορισμός θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας" για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε ως ανωτέρω αναφέρεται στο 96,16% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε με ποσοστό 100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ο ορισμός θητείας τετραετούς διάρκειας της από 27.7.2017 εκλεγείσας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (Πρόεδρος: Λάμπρος Παπαδόπουλος και Μέλη:
  Γεώργιος Τίγγης & Δημήτριος Γκούμας) με έναρξη από της εκλογής της.

  Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως:
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.472
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.472, κατά: 0, αποχή: 0, ήτοι ποσοστό των εκπροσωπούμενων ψήφων: 100,00%

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων