Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 12-Δεκ-2018 17:50

  Quest: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους Μετόχους

  Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018, αποφάσισε:

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα Ευρώ και δέκα έξι λεπτά του Ευρώ (€4.527.180,16) με επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους τριάντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (€ 0,38) ανά μετοχή και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών του Ευρώ (€3.574.089,60) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (11.913.632) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

  Την 10 Δεκεμβρίου 2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η αριθμ. 132510/10‐12‐2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και κωδικό αρ. καταχώρησης 1590824, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Η επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην συνεδρίαση της, της 12 Δεκεμβρίου 2018 ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από εξήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€ 0,68) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού τριάντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€ 0,38) ανά μετοχή.

  Κατόπιν των ανωτέρω από την 14 Δεκεμβρίου 2018 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την νέα ονομαστική αξία € 0,30 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,38 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα τον κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του .Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου € 0,38 ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 17 Δεκεμβρίου 2018.

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 19 Δεκεμβρίου 2018.

  Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Τράπεζα ως ακολούθως:

  Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

  Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ. αριθμ. 6 απόφαση του .Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Alpha Τράπεζα

  Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Τράπεζα , για τους υπόλοιπους επενδυτές.

  Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α. .Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 211‐9994762).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων