Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Νοε-2018 16:20

  ΕΧΑΕ: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ATHEXCSD

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

   

   

  08ης Νοεμβρίου 2018

   

  Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ATHEXCSD

   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD), ως Διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά τη συνεδρίαση της 7/11/2018, αποφάσισε τα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 7, 8 και 9 του Άρθρου 29 ("Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις") του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179), με την έκδοση της υπ' αριθμ. 7 σχετικής απόφασης ("Τεχνικά και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018") του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας (εδώ) και, σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν.4569/2018, θα δημοσιευτεί επίσης στις εφημερίδες "ΤΑ ΝΕΑ" και "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" στο φύλλο της Δευτέρας 12/11/2018.

  Με την ανωτέρω απόφαση ρυθμίζονται τα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα σχετικά με τα ακόλουθα:

  • Τη μεταφορά των υπολοίπων διαθεσίμων κινητών αξιών (ελευθέρων βαρών ή κατασχέσεων) από τον ειδικό λογαριασμό σε λογαριασμό χειριστή των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),  σύμφωνα με την παρ. 7α του Άρθρου 29 του ν.4569/2018.
  • Το νέο πλαίσιο σύστασης και καταχώρισης βαρών (ενεχύρων, επικαρπιών, & κατασχέσεων) σε λογαριασμό χειριστή, αντί του ειδικού λογαριασμού, των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με την παρ. 8γ του Άρθρου 29 του ν.4569/2018.
  • Τη μεταφορά των βαρών (ενεχύρων, επικαρπιών και άλλων επιβαρύνσεων πλην κατασχέσεων) από τον ειδικό λογαριασμό σε λογαριασμό χειριστή των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με την παρ. 8γ του Άρθρου 29 του ν.4569/2018.
  • Την αναγκαστική εκποίηση των υπολοίπων κινητών αξιών στον ειδικό λογαριασμό των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με τις παρ. 7β, γ, δ και 8β του Άρθρου 29 του ν.4569/2018, δηλαδή, των κατασχεμένων, διαθεσίμων (ελευθέρων βαρών ή κατασχέσεων) και βεβαρημένων (ενεχύρων, επικαρπιών και άλλων επιβαρύνσεων πλην κατασχέσεων), εκτός αυτών που τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό μερίδας θανόντος ή στη Μερίδα Κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) στο Σ.Α.Τ., υπό τις προϋποθέσεις και χρονικές προθεσμίες που προσδιορίζονται στις παρ. 7 και 8 του Άρθρου 29 του ν.4569/2018, στις περιπτώσεις που δεν θα καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη μεταφορά τους σε λογαριασμό χειριστή.

  Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

  1. Μεταφορά διαθεσίμων κινητών αξιών, ελευθέρων βαρών ή κατασχέσεων, από τον ειδικό λογαριασμό σε λογαριασμό χειριστή των δικαιούχων

  Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4569/2018 (άρθρο 29 παρ. 7α), η μεταφορά των ανωτέρω υπολοίπων τίτλων από τον ειδικό λογαριασμό σε λογαριασμό χειριστή των δικαιούχων, απαιτείται να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου μετά την πάροδο διμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. έως και 13/3/2018.

  Η εν λόγω μεταφορά αξιών διενεργείται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην ATHEXCSD από τους δικαιούχους ή τους αρμόδιους χειριστές, ακολουθώντας τις υφιστάμενες διαδικασίες.

  Εξαιρούνται και δεν μεταφέρονται οι αξίες που βρίσκονται σε μερίδα θανόντος για τον οποίο ο θάνατος έχει γνωστοποιηθεί στην ATHEXCSD, όσες βρίσκονται στη Μερίδα Κατάθεσης Τ.Π.Δ. στο Σ.Α.Τ. καθώς και όσες είναι δεσμευμένες λόγω κατάσχεσης.

  2. Νέο πλαίσιο σύστασης βαρών (ενεχύρων και άλλων επιβαρύνσεων) σε λογαριασμό χειριστή των δικαιούχων

  Από 17/12/2018, τα ενέχυρα και οι άλλες επιβαρύνσεις θα συστήνονται, αντί του ειδικού  λογαριασμού, σε λογαριασμό χειριστή των δικαιούχων:

  • είτε από τον χειριστή, μόνο για εμπράγματες χρηματοοικονομικές ασφάλειες,
  • είτε από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 48, 48Α και 49 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

  Στο νέο πλαίσιο, ο διαχειριστής Σ.Α.Τ. απαιτείται να έχει πρόσβαση στις προς ενεχυρίαση/επιβάρυνση αξίες μέσω της δέσμευσης αξιών με δήλωση πρόθεσης σύστασης βάρους από το Χειριστή (άρθρο 45 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), χωρίς να μεταφέρονται πλέον οι αξίες στον ειδικό λογαριασμό.

  Ακολούθως, με βάση τα προσκομισθέντα έγγραφα από τους συμβαλλόμενους, ο διαχειριστής Σ.Α.Τ. θα προβαίνει σε επιβεβαίωση και οριστική καταχώριση του βάρους στο λογαριασμό Χειριστή, χωρίς να δύναται να τροποποιείται η εν λόγω επιβάρυνση από τον Χειριστή. Η άρση του βάρους θα διενεργείται αντίστοιχα από τον διαχειριστή Σ.Α.Τ. κατόπιν αίτησης του δανειστή.

  3. Μεταφορά βαρών από τον ειδικό λογαριασμό σε λογαριασμό χειριστή

  Εντός του διαστήματος από 13/12/2018 έως 15/4/2019, τα καταχωρισμένα βάρη (ενέχυρα, επικαρπίες και άλλες επιβαρύνσεις) στο Σ.Α.Τ. απαιτείται να μεταφερθούν από τον ειδικό λογαριασμό σε λογαριασμό χειριστή των δικαιούχων. Η διαδικασία μεταφοράς έχει ως ακολούθως:

  1. Τα καταχωρισμένα βάρη στον ειδικό λογαριασμό, για τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ορίσει κοινό Χειριστή (για την επιστροφή/λήψη ωφελημάτων), θα μεταφερθούν από την ATHEXCSD τη Δευτέρα 17/12/2018, μαζικά και αυτόματα από τον ειδικό λογαριασμό στο λογαριασμό χειριστή του δικαιούχου υπό το χειρισμό του κοινού Χειριστή,  χωρίς να απαιτηθεί οι συμβαλλόμενοι να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.
  2. Εφόσον οι δικαιούχοι δεν επιθυμούν την παραπάνω αυτόματη μεταφορά, πρέπει να δηλώσουν άλλο Χειριστή από αυτόν που προβλέπεται στους όρους της ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης, καταθέτοντας σχετική δήλωση τροποποίησης των όρων της ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης στην ATHEXCSD το αργότερο έως και την 12/12/2018.
  3. Στο διάστημα από 18/12/2018 έως 13/3/2019, μεταφορές εναπομεινάντων βαρών (χωρίς κοινό Χειριστή) μπορούν να πραγματοποιούνται με ενέργειες των δικαιούχων, μόνο εφόσον οριστεί κοινός Χειριστής από τα συμβαλλόμενα μέρη.
  4. Προκειμένου να μην εκποιηθούν τα βάρη που δεν θα έχουν μεταφερθεί έως τις 13/3/2019, το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει συσταθεί το βάρος (δανειστής) δικαιούται να ορίσει Χειριστή της επιλογής του στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας του δικαιούχου στο ΣΑΤ εντός μηνός από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δηλαδή μέχρι και την 15/4/2019. Τα εν λόγω πρόσωπα θα ενημερωθούν σχετικά από την ATHEXCSD μετά την 13/3/2019.
  5. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου για ενεχυριάσεις ή επιβαρύνσεις πολλαπλών τάξεων, με τη διενέργεια της μεταφοράς ενημερώνονται μέσω του Σ.Α.Τ. τα αντίστοιχα πρόσωπα υπέρ των οποίων έχει συσταθεί η ενεχυρίαση ή επιβάρυνση των επομένων τάξεων.

  4. Αναγκαστική εκποίηση αξιών στον ειδικό λογαριασμό των δικαιούχων

  Υπό τις προϋποθέσεις και χρονικές προθεσμίες που προσδιορίζονται στις παρ. 7 και 8 του Άρθρου 29 του ν.4569/2018, διενεργείται αναγκαστική εκποίηση των κατασχεμένων, διαθεσίμων και βεβαρημένων κινητών αξιών που θα εξακολουθήσουν να τηρούνται στον ειδικό λογαριασμό των δικαιούχων, στις περιπτώσεις που δεν θα καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη μεταφορά τους σε λογαριασμό χειριστή. Συγκεκριμένα:

  1. Η εκποίηση διενεργείται ύστερα από ανακοίνωση του διαχειριστή Σ.Α.Τ. που, σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, δημοσιοποιείται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του διαχειριστή του Σ.Α.Τ., καθώς και σε μία (1) ημερήσια πολιτική και μία (1) οικονομική εφημερίδα, που εκδίδονται στην Αθήνα, ευρείας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκποίηση, από μέλος διαπραγμάτευσης των Αγορών Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και βάσει των διαθέσιμων μεθόδων του τόπου αυτού.
  2. Η επιλογή του μέλους διαπραγμάτευσης διενεργείται ανά εκποίηση από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. βάσει κατάστασης μελών κατ' αλφαβητική σειρά.
  3. Το προϊόν της εκποίησης μετά από αφαίρεση των πάσης φύσεως τελών ή εξόδων της εκποίησης κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ' ονόματι του δικαιούχου. Τα πάσης φύσεως έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον δικαιούχο.
  4. Σε περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης των προς εκποίηση κινητών αξιών ή αδυναμίας εκποίησης αυτών ολικά ή μερικά μέσα στην προθεσμία κάθε περίπτωσης εκποίησης, οι μη εκποιηθείσες κινητές αξίες κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ειδικό λογαριασμό του στο Σ.Α.Τ., επ' ονόματι του δικαιούχου. Τα πάσης φύσεως έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον δικαιούχο.
  5. Τα ανωτέρω εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες των εταιριών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία τους και ανακοινώνονται σχετικά στα Μέλη.

  Συγκεκριμένα:

  4.1 Προγραμματισμός εργασιών αναγκαστικής εκποίησης τίτλων στο ειδικό λογαριασμό των δικαιούχων

  Ειδικότερα, κατά κατηγορία εκποιούμενων τίτλων, οι σχετικές εργασίες προγραμματίζεται να εκτελεστούν ως εξής:

  4.1.1 Εκποίηση κατασχεμένων αξιών

  1. Δήλωση συμμετοχής των Μελών στην εκποίηση: από Τετάρτη 12/12/2018 έως και Παρασκευή 14/12/2018
  2. Ανάθεση εκποιούμενων χαρτοφυλακίων στα Μέλη: Δευτέρα 17/12/2018
  3. Δημοσίευση του προγράμματος της εκποίησης σε ΜΜΕ: Τετάρτη 19/12/2018
  4. Έναρξη εκποίησης: Πέμπτη 27/12/2018
  5. Ολοκλήρωση εκποίησης: έως και την Τετάρτη 13/3/2019
  6. Κατάθεση προϊόντος εκποίησης στο ΤΠΔ ή σύσταση αυτούσιας παρακαταθήκης για τις μη εκποιηθείσες αξίες: Τρίτη 19/3/2019

  4.1.2 Εκποίηση υπολοίπων διαθεσίμων αξιών

  1. Δήλωση συμμετοχής Μελών στην εκποίηση: από την Πέμπτη 14/3/2019 έως και τη Δευτέρα 18/03/2019
  2. Ανάθεση εκποιούμενων χαρτοφυλακίων στα Μέλη: Τρίτη 19/03/2019
  3. Δημοσίευση του προγράμματος της εκποίησης σε ΜΜΕ: Πέμπτη 21/03/2019 
  4. Έναρξη εκποίησης: Τετάρτη 27/03/2019
  5. Ολοκλήρωση εκποίησης: έως και την Παρασκευή 14/6/2019 εφόσον υφίστανται ποσότητες μη εκποιηθείσες
  6. Κατάθεση προϊόντος εκποίησης στο ΤΠΔ ή σύσταση αυτούσιας παρακαταθήκης για τις μη εκποιηθείσες αξίες: Παρασκευή 21/6/2019

  Σε περίπτωση που προκύψουν συνεπεία εταιρικών πράξεων νέες διαθέσιμες αξίες στον ειδικό λογαριασμό, εντός της ανωτέρω περιόδου εκποιήσεων των διαθεσίμων αξιών, προτείνεται να εκποιηθούν με πρόσθετη ανάθεση εκποίησης σε Μέλη, συνεχίζοντας με αλφαβητική σειρά από την υφιστάμενη λίστα των συμμετεχόντων Μελών στη διαδικασία.

  4.1.3 Εκποίηση βεβαρημένων αξιών λόγω ενεχύρου ή επικαρπίας

  1. Δήλωση συμμετοχής Μελών στην εκποίηση: από την Τρίτη 16/04/2019 έως και την Πέμπτη 18/04/2019
  2. Ανάθεση εκποιούμενων χαρτοφυλακίων στα Μέλη: Τρίτη 23/04/2019
  3. Δημοσίευση του προγράμματος της εκποίησης σε ΜΜΕ: Πέμπτη 25/04/2019 
  4. Έναρξη εκποίησης: Παρασκευή 03/05/2019
  5. Ολοκλήρωση εκποίησης: έως και Τρίτη 16/7/2019 εφόσον υφίστανται ποσότητες μη εκποιηθείσες
  6. Κατάθεση προϊόντος εκποίησης στο ΤΠΔ ή σύσταση αυτούσιας παρακαταθήκης για τις μη εκποιηθείσες αξίες: Δευτέρα 22/7/2019

  Σε περίπτωση που προκύψουν συνεπεία εταιρικών πράξεων νέες αξίες βεβαρυμμένες ή μη στον ειδικό λογαριασμό, εντός της περιόδου εκποιήσεων των βεβαρημένων αξιών, αυτές θα εκποιηθούν με πρόσθετη ανάθεση εκποίησης σε Μέλη, συνεχίζοντας με αλφαβητική σειρά από την υφιστάμενη λίστα των συμμετεχόντων Μελών στη διαδικασία.

  Επίσης, για τα χαρτοφυλάκια που έχουν δεσμευθεί για άλλη αιτία πλην της κατάσχεσης (από κληρονομιά, διαταγή ανακριτή, κλπ.) θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι από την ATHEXCSD προκειμένου να ενεργήσουν για τη μεταφορά τους σε λογαριασμό Χειριστή έως 15/4/2018. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν ενεργήσουν εμπρόθεσμα οι συγκεκριμένες δεσμευμένες αξίες θα εκποιηθούν με πρόσθετη ανάθεση εκποίησης σε Μέλη, συνεχίζοντας με αλφαβητική σειρά από την υφιστάμενη λίστα των συμμετεχόντων Μελών στη διαδικασία.

  4.2 Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συναλλαγών εκποιούμενων αξιών

  Η διαδικασία εκποιήσεων θα διενεργείται με μέθοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών που διασφαλίζει τη διενέργειά της στην τιμή κλεισίματος (at the close) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.3.4.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  4.3 Εκκαθάριση και διακανονισμός των συναλλαγών εκποιούμενων αξιών

  Η εκκαθάριση των συναλλαγών εκποίησης που διενεργούνται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, διεξάγεται μέσω της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.

  Για το διακανονισμό των σχετικών συναλλαγών εκποίησης η ΑΤΗΕΧCSD ενεργεί ως αποκλειστικός Χειριστής στους Λογαριασμούς Αξιών των Μερίδων των δικαιούχων, για τις κινητές αξίες των οποίων διενεργείται η εκποίηση σύμφωνα με τις διαδικασίες της.   

  Η σύσταση χρηματικής παρακαταθήκης για τις εκποιηθείσες αξίες των δικαιούχων, καθώς και η σύσταση της αυτούσιας παρακαταθήκης για τις αξίες των δικαιούχων που δεν εκποιήθηκαν, θα διενεργείται στο τέλος κάθε περιόδου εκποιήσεων με μέριμνα της ATHEXCSD. Ειδικά για την περίπτωση χρηματικής παρακαταθήκης, από το καθαρό προϊόν της εκποίησης η ATHEXCSD, αφού αφαιρέσει οφειλές των δικαιούχων από δικαιώματα τήρησης τίτλων στον ειδικό λογαριασμό και τα δικαιώματα του ΤΠΔ για τη σύσταση χρηματικής παρακαταθήκης, θα προβαίνει στην κατάθεση του υπόλοιπου ποσού στο ΤΠΔ για λογαριασμό των δικαιούχων.

  5. Χρεώσεις ATHEXCSD

  Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω για την εξυπηρέτηση των αναγκαίων μεταφορών και των εκποιήσεων χαρτοφυλακίων τίτλων δικαιούχων από την ATHEXCSD, εφαρμόζονται οι ακόλουθες χρεώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 1, 10 και 13 της Απόφασης 1 της ATHEXCSD:

  1. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των εκποιήσεων του Άρθρου 29 (παρ. 7, 8 και 9) του Ν.4569/2018, οι χρεώσεις που αντιστοιχούν στις συναλλαγές εκποίησης ανά Ειδικό Λογαριασμό δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνουν το συνολικό προϊόν αυτής.
  2. Στις περιπτώσεις όπου, για τη διενέργεια μεταφορών κινητών αξιών, δεσμευμένων λόγω ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης, από τον Ειδικό Λογαριασ?ό Λογαριασμού Αξιών Μερίδας του δικαιούχου σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του, ως Χειριστής δηλώνεται από κοινού στην ATHEXCSD από τα μέρη, άλλος Χειριστής από το Χειριστή που ήταν δηλωμένος μεταξύ των μερών στην ενεχυρίαση ή επιβάρυνση και εφόσον αυτός δεν ήταν η ίδια η ATHEXCSD, εφαρμόζεται χρέωση είκοσι ευρώ (20€) ανά δήλωση της σχετικής συμβατικής τροποποίησης.
  3. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 29 παρ. 7 (β) του ν. 4569/2018, η είσπραξη από την ATHEXCSD για το δικαιούχο του προϊόντος εκποίησης προς κατάθεσή του στο ΤΠΔ αφορά το χρηματικό ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως χρεώσεων που παρακρατούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες χρηματικού διακανονισμού της Απόφασης 4 της ATHEXCSD. Στις ως άνω χρεώσεις ως εισπραττόμενες με τις προβλεπόμενες διαδικασίες χρηματικού διακανονισμού περιλαμβάνονται και οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του δικαιούχου από δικαιώματα των παρ. 1-3 του άρθρου 13 ("Δικαιώματα για τήρηση αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό") της Απόφασης 1 της ATHEXCSD εξ υπολοίπων του σχετικού Ειδικού Λογαριασμού του που δεν έχουν εξοφληθεί έως και την ημέρα διακανονισμού της εκποίησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  1. Οι δικαιούχοι τίτλων που τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών:
  • Τηλ. (+30) 210 336 6776 (09:00 - 17:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)
  • E-mail: ISD@athexgroup.gr
  1. Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι Χειριστές Σ.Α.Τ. μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μελών και Δικτύου:

   

   

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

   

   

   

   

   

   

  Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

  Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

  Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες.

  Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

  Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

  Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων