Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 22-Οκτ-2018 17:01

  Altec: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (12/10/2018)

  Κατά την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 12/10/2018, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 58,720% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (126.392.675 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 17/9/2018 πρόσκληση του Δ.Σ.

  Η γενική συνέλευση με αίτημα των μετόχων με ψήφους 87.285.974 (ποσοστό 40,551%) δεν αποφάσισε επί του θέματος 1 και 2 της Ημερήσιας Διάταξης, καθόσον οι εν λόγω μέτοχοι ζήτησαν όπως τροποποιηθούν - αναμορφωθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επί των θεμάτων 1 και 2 οι μέτοχοι θα αποφασίσουν κατά την συνεδρίαση της β’ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων η οποία έχει οριστεί για την 24/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 και συγκεκριμένα τις αποφάσεις για:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

  Για τα υπόλοιπα θέματα η Γενική Συνέλευση ψήφισε ως εξής:

  3.Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με τη επωνυμία AUDIT SERVICES A.E ΑΜ ΣΟΕΛ 162 και Α.Φ.Μ. 800388366 με τακτικό ελεγκτή τον Σωτήριο Σώκο με ΑΜ ΣΟΕΛ 17011 και Α.Φ.Μ. 037413300 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και τον Μάριο Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 12951 και Α.Φ.Μ. 026141702 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως αναπληρωματικό καθώς και την αμοιβή τους, με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.

  4. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών .Σ. για την χρήση 2017 και προέκρινε για την αμοιβή τους για τη χρήση του έτους 2018, με ψήφους 126.392.643 (ποσοστό 58,720%) υπέρ και με ψήφους 32 κατά (ποσοστό 0,000%).

  5. Επικύρωσε την νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου αποτελούμενο από τους εξής: Αθανάσιο Αθανασούλη Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, Δημήτριο Παγουρτζή μέλος, Δημήτριο Κατσικαβέλη μέλος, μέλος Νικόλαο Στασινό μέλος και Νικόλαο Ραρή μέλος, με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.

  6. Επικύρωσε την σύνθεση της επιτροπής ελέγχου, αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Στασινό, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. Πρόεδρο, Δημήτριο Κατσικαβέλη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. – Μέλος, και ∆ηµήτριο Παγουρτζή, µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ., με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.

  7. Επικύρωσε την πρόταση του δ.σ για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας UNISOFT ROMANIA A.E, για την αποφυγή δημιουργίας περαιτέρω οφειλών και την προστασία των στελεχών του ομίλου που διετέλεσαν εκπρόσωποι και μέλη της διοίκησης, ψήφισε υπέρ με 39.106.669 ψήφους (ποσοστό 18,168%) και μέτοχοι με 87.286.006 ψήφους (ποσοστό 40,551%) δεν τοποθετήθηκαν επί του θέματος και δεν ψήφισαν ζητώντας περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες.

  8. Δεν επικύρωσε την απόφαση για την υποβολή αιτήματος ενώπιον του ΧΑΑ περί διαγραφής των μετοχών της εταιρείας, με 39.106.669 ψήφους (ποσοστό 18,168%) υπέρ και κατά 87.286.006 ψήφους (ποσοστό 40,551%).

  9. Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο των αμοιβών τους, με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.

  10. Η γ.σ μετά την ενημέρωση του προέδρου ότι πρέπει να ενισχυθούν τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας και να λάβει χώρα η εξυγίανση της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου ALTEC INTEGRATION A.E ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση αυτή, με ψήφους 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) υπέρ.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων