Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 28-Σεπ-2018 17:18

  Inform Π. Λύκος: Αποτελέσματα α' εξαμήνου 2018

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ο Όμιλος INFORM παρουσίασε αύξηση πωλήσεων στο Α΄εξάμηνο του 2018 με το έργο του ΟΑΣΑ για την κατασκευή των ηλεκτρονικών επαναφορτιζόμενων καρτών (ATH.ENA Card) και εισιτηρίων (ATH.ENA Ticket) προϋπολογισμού € 3,8 εκατ. ευρώ να συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη αυτή. Το έργο αυτό αντιστάθμισε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας στα υφιστάμενα προϊόντα προερχόμενη από το ανταγωνιστικό περιβάλλον που οδηγεί σε συμπίεση τιμών και έτσι η λειτουργική κερδοφορία διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το Α΄εξάμηνο του 2017. Παρά τις πιέσεις που δέχονται οι τιμές, ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα λόγω των μακροχρόνιων συμβάσεων και σταθερών πελατειακών σχέσεων, δημιουργώντας ένα σημαντικό μερίδιο επαναλαμβανόμενων εσόδων.

  Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α΄εξάμηνο του 2018, παρουσίασαν αύξηση κατά € 2,9 εκατ. ή 9,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 και ανήλθαν σε € 34,9 εκατ. έναντι € 31,9 εκατ., χάριν στο έργο του ΟΑΣΑ και την αύξηση των υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών σε Ελλάδα και Ρουμανία. Η παραπάνω αύξηση πωλήσεων αντισταθμίζει το μειωμένο όγκο έκδοσης τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα το Α΄εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, καθώς το 2018 δεν είναι χρονιά ανανεώσεων των καρτών στους υφιστάμενους πελάτες όπως ήταν το 2017. Συγκεκριμένα εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ανήλθαν σε € 17,8 εκατ. έναντι € 15,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, αυξημένες κατά € 2,4 εκατ., ενώ οι πωλήσεις της θυγατρικής στη Ρουμανία ανήλθαν σε € 16,7 εκατ. έναντι € 16,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 0,6 εκατ..

  Τα λειτουργικά έξοδα του Α΄εξαμήνου του 2018 διατηρήθηκαν χαμηλά και μειώθηκαν κατά 3,6%, χάριν στο πρόγραμμα ανάπτυξης της αποδοτικότητας με εισαγωγή νέου υπερσύχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού που εφαρμόζεται τα τελευταία έτη στις εταιρείες του Ομίλου.

  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM διαμορφώθηκαν, ως ακολούθως:

   

  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 2,7 εκατ. στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017,
  • Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 618 χιλ. έναντι € 805 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, μειωμένα κατά € 186 χιλ. ή -23%, λόγω των αυξημένων αποσβέσεων από τις επενδύσεις σε υπερσύχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό,
  • Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν οριακά αρνητικά (€ 339) έναντι € 191 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017,
  • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 38 χιλ. έναντι € 32 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 19,3%

   

  Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές στο Α΄εξάμηνο του 2018, βελτιώθηκαν σημαντικά φθάνοντας τα € 5,6 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω της επικέντρωσης στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης κατά € 4 εκατ.. Ο δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 19,1 εκατ. κατά το Α΄εξάμηνο του 2018, έναντι € 19,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, μειωμένος κατά € 0,6 εκατ..

  Ο Όμιλος και για το Β΄ εξάμηνο του 2018, συνεχίζει να εστιάζει στη κατεύθυνση ενίσχυσης της θέσης του στους κλάδους που ήδη δραστηριοποιείται, με απώτερο σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και τη δημιουργία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας για τους υφιστάμενους και νέους πελάτες του.

  Σε αυτή την κατεύθυνση, η INFORM επένδυσε στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) και δημιούργησε για το σκοπό αυτό μια νέα πλατφόρμα πληροφορικής, μέσω της οποίας παρέχει κάθετες λύσεις στη διαχείριση της επικοινωνίας ενός Οργανισμού με τους πελάτες του. Kατάφερε να κερδίσει μερίδια σε αυτόν τον νέο επιχειρηματικό τομέα και ήδη παρέχει υπηρεσίες CCM σε επιλεγμένους πελάτες στον ασφαλιστικό τομέα και στον τομέα κοινής ωφέλειας.

  Η συνεισφορά των νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας αναμένεται να αυξηθεί στο Β΄ εξάμηνο του έτους, καθώς κάποιες από τις νέες συμβάσεις ξεκίνησαν σταδιακά εντός του Α΄ εξαμήνου, ενώ κάποιες άλλες θα ενεργοποιηθούν εντός του Β΄ εξαμήνου του 2018.

  Σημειώνεται πως οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Inform Π. Λύκος Α.Ε., περιλαμβάνουν τις εταιρείες: INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε., ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS Sh.p.k., καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας TERRANE LTD (INFORM LYKOS SA - Ρουμανία). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας AUSTRIACARD AG με έδρα την Αυστρία.

  Σχετικά με την INFORM

  H INFORM ΛΥΚΟΣ ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και σήμερα έχει ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management, με παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία. Δραστηριοποιείται διεθνώς και πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιο Τομέα και Βιομηχανικές/Εμπορικές εταιρείες και απασχολεί σήμερα περίπου 380 εργαζομένους.

  Είναι μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD AG με έδρα την Αυστρία, ο οποίος είναι ένας διεθνής Όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα του "Digital Security”, υπό το εμπορικό σήμα AUSTRIACARD, διαθέτοντας δύο επιπλέον παραγωγικές μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων κλπ. σε Αυστρία και Ρουμανία, υψίστης ασφαλείας δεδομένων, πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς όπως η Visa, η MasterCard, η Diners κλπ. Λειτουργεί πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών, σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία, επίσης υψίστης ασφαλείας δεδομένων και πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.

  Το 2017 ο Όμιλος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 120 εκατομμυρίων ευρώ και EBITDA 10,7 εκατ. ευρώ, απασχολώντας συνολικά περίπου 830 εργαζομένους.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων