Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 26-Σεπ-2018 18:03

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

  +12% Αύξηση κύκλου εργασιών Ομίλου: € 72,9 εκατ. έναντι € 65,3 εκατ.

  Σημαντική βελτίωση EBITDA Ομίλου: κέρδη € 1,6 εκατ. έναντι ζημιών 6,3 εκατ.

  ΗΑνώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ια- νουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

  Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2018 δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμ- μές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Εκτελώντας 15% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2018 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 368 χιλ. επιβάτες έναντι 356 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο, 62 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα όπως και το α’ εξάμηνο του 2017 και 69 χιλ. φορτηγά έναντι 70 χιλ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου.

  Σε συνέχεια των τριών τελευταίων κερδοφόρων χρήσεων, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2018 βελτί- ωσε σημαντικά τα λειτουργικά του αποτελέσματά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πλοίων και δρομολογίων και της αύξησης της επιβατικής κίνησης επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών ενώ, ταυτόχρονα, το κόστος πωληθέντων παρέ- μεινε σταθερό, παρά την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

  Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει ε- πίπτωση στα έσοδα και τα λειτουργικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, τα οποία κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων.

  Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

  Κύκλος Εργασιών

  Σημαντική άνοδο παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2018 και ανήλθε σε ευρώ 72,9 εκατ. έναντι ευρώ 65,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μη- τρικής ανήλθε σε ευρώ 66,9 εκατ. έναντι ευρώ 58,0 εκατ.

  Μικτά Αποτελέσματα

  Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 8,4 εκατ. έναντι ευρώ 0,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 7,2 εκατ. ένα- ντι ζημιών ευρώ 0,4 εκατ. Παρά την αύξηση των τιμών των καυσίμων, το κόστος πωληθέντων του Ομίλου μειώθηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε σε ευρώ 64,4 εκατ. από ευρώ 64,9 εκατ., ενώ της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 59,7 εκατ. από ευρώ 58,4 εκατ.

  EBITDA

  Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέ- σεων (EBITDA) του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2018 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 1,6 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 6,3 εκατ., ενώ, αντίστοιχα, για τη Μητρική σε κέρδη ευρώ 2,2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017.

  Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

  Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε € 5,0 εκατ. έναντι € 4,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, ενώ σημειώνεται ότι στα χρηματοοικονομικά αποτελέ- σματα της συγκρίσιμης περιόδου είχε συμπεριληφθεί έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων.

  Καθαρά αποτελέσματα

  Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 9,1 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 2,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, ενώ αντίστοι- χα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 7,7 εκατ. έ- ναντι κερδών ευρώ 3,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

  Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η όξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριο- ποιείται ο Όμιλος, αναμένεται να επηρεάσουν τα λειτουργικά αποτελέσματα του β’ εξαμήνου. Με την επι- στροφή στην κερδοφορία από τη χρήση 2015 και μετά, στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου είναι η διατήρηση της κερδοφορίας και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Χανιά, 26 Σεπτεμβρίου 2018

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121557860000

  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 148, 73100 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ.: 28210 24000, FAX: 28210 36200

  e-mail: info@anek.gr 2 www.anek.gr

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων