Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 19-Σεπ-2018 17:36

  Υγεία: Οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2018

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Δελτίο Τύπου
   

  "ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αποτελέσματα 6μήνου  2018"

  •  
  • Τα ενοποιημένα κέρδη  προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκαν στα € 22,1 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 18%. 
  •  
  • Τα ενοποιημένα κέρδη περιόδου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και μη ελέγχουσες συμμετοχές παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 59% και διαμορφώθηκαν στα € 12,5εκ.  
  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα € 113,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 5%.

   

  Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.06.2018 ανακοίνωσε η Εταιρεία "Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.", (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των περιόδων 30.06.2018 και 30.06.2017 που ακολουθούν, περιλαμβάνουν τις περικοπές στην τιμολόγηση των νοσηλίων και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (ήτοι rebate και claw-back ) οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α' 167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου, ανήλθε σε €113,6 εκ.  σημειώνοντας αύξηση 5% έναντι €107,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 18% και ανήλθαν στα €22,1 εκ. έναντι κερδών €18,8 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017.

  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων    παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε  €15,8 εκ. έναντι  κερδών €11,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή  περίοδο.

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  κατέγραψαν κέρδη €12,5 εκ. έναντι κερδών €7,8 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ και Διευθύνων Σύμβουλος  της MARFIN INVESTEMENT GROUP  κος Αθανάσιος Παπανικολάου  έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  "Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επιβεβαιώθηκε η συνεχής ανοδική πορεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ πετυχαίνοντας σημαντική λειτουργική κερδοφορία διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη την ισχυρή θέση του Ομίλου στον κλάδο Υγείας.

  Θεωρώντας ότι, μετά την έξοδο της Ελλάδας από το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, η χώρα και,  κατ' επέκταση η αγορά, που δραστηριοποιούμαστε, θα αρχίσουν να κινούνται σε πορεία ανάπτυξης, είμαστε βέβαιοι ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσει να αποτελεί τον ηγέτη της ιδιωτικής Υγείας και για τα επόμενα χρόνια επιβραβεύοντας για μια ακόμα φορά τις προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά των Ιατρών, του προσωπικού και της Διοίκησης του Ομίλου.

  Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρήση που διαφαίνεται ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαμορφώνει νέο ρεκόρ κερδοφορίας και είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτό, κάτι για το οποίο η ίδια η αγορά μας επιβραβεύει καθημερινά".  

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του "Ομίλου ΥΓΕΙΑ" κος Ανδρέας Καρταπάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

  "Στo τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον με την προσδοκία επιτάχυνσης της ανάκαμψης  της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να καταγράφει αυξητικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας, ισχυροποιώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο.

  Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ παραμένουμε αφοσιωμένοι στους βασικούς μας στόχους για την έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και την άμεση εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων, που θα εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση  και  την αναπτυξιακή πορεία στοχεύοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας.

  Όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, δεν επαναπαυόμαστε και αντιμετωπίζουμε την κάθε κρίση ως μια νέα πρόκληση και ευκαιρία, για να γινόμαστε καλύτεροι. Συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε με Υπευθυνότητα τα θέματα Βιώσιμης Aνάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που ενσωματώνουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία καθώς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία.

  Σταθερή προτεραιότητά μας παραμένει, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες  μας, να είναι εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, έχοντας ως δέσμευση τη μακροχρόνια ανάπτυξη και τη διατήρηση της υψηλής θέσης αναγνωρισιμότητας που κατέχει ο Όμιλος διεθνώς, καθώς επίσης και την ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων  και συμμετόχων του".

   "Το Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ Α.Ε" ιδρύθηκε το 1970, και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης κατέχοντας κυρίαρχη θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απασχολώντας σε ομιλικό επίπεδο  περισσότερους από 2.650 εργαζομένους και περισσότερους από 3.800 συνεργάτες ιατρούς. Τον Ιανουάριο του 2006 η "MARFIN INVESTMENT GROUP" (MIG) απέκτησε τον έλεγχο του Ομίλου και προχώρησε σε μια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες  με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας.  Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σήμερα διαθέτει 3 νοσοκομεία στην Ελλάδα (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ), με άδειες συνολικής δυναμικότητας 874 κλινών με συνολικά 45  χειρουργικές αίθουσες, 14 αίθουσες τοκετών και 9 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα διαθέτει ένα  Κέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής (ΑΛΦΑLAB), καθώς επίσης και εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (YLOGIMED). Επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, παραγωγής και εμπορίας ιατρικών καλλυντικών προϊόντων (BEATIFIC).

   Την 5η Ιουλίου 2018 η "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" προέβη στην υπογραφή δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) της στην Εταιρεία, ανερχόμενου σε 70,385%, στην "HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.” η οποία ελέγχεται από την  "CVC CAPITAL PARTNERS” έναντι τιμήματος € 0,95 ανά μετοχή (συνολικό τίμημα € 204.430 χιλ.). Την 25η Αυγούστου, η Γενική Συνέλευση της "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" με απόφασή της ενέκρινε την εν λόγω πώληση και μεταβίβαση καθώς και το σύνολο των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού".

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ