Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 17-Σεπ-2018 16:25

  Καρέλια: Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της στην Καλαμάτα εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ("KARELIA TOBACCO COMPANY INC.” για τις συναλλαγές στην αλλοδαπή) και τον διακριτικό τίτλο "ΚΑΡΕΛΙΑ", (στο εξής η Εταιρεία), με παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξελέγησαν για πενταετή θητεία αρχόμενη από της εκλογής τους από την μετ’  αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Ιουλίου 2018, ήτοι οι κ.κ. Βικτωρία- Μαργαρίτα Γ. Καρέλια Ευστάθιος Γ. Καρέλιας Ανδρέας Γ. Καρέλιας Βασίλειος  Γ. Αντωνόπουλος Robin Derlwyn Joy  και επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο, συνερχόμενο στην πρώτη συνεδρίασή του, βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων:  

  Θέμα 1ο: Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχον υπ΄όψιν τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, ορίζει ομοφώνως: α) την κα Βικτωρία-Μαργαρίτα Γ. Καρέλια ως μη εκτελεστικό μέλος  και  β)  τους κ.κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια και Ευστάθιο Γ. Καρέλια, ως εκτελεστικά μέλη. 

  Θέμα 2ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχον υπ΄ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας, συγκροτείται ομοφώνως σε σώμα από τα κάτωθι μέλη του, με τις ακόλουθες ιδιότητες :

  1) Βικτωρία - Μαργαρίτα Καρέλια, του Μιχαήλ Δασκαλόπουλου και της Μαρίας Δασκαλοπούλου, γεννηθείσα στην Αθήνα την 25-04-1936 κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 083854/30.01.2006 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.058172224 - Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  2)  Ευστάθιος Καρέλιας, του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, γεννηθείς στην Αθήνα την 31-10-1969, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 919555/05.10.2005 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.034932874 - Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος.

  3)  Ανδρέας Καρέλιας, του Γεωργίου Καρέλια και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, γεννηθείς στην Αθήνα την 31-10-1966, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 26, κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 446700/19.11.2004 δελτίου ταυτότητας της Υ. Α. Καλαμάτας  και Α.Φ.Μ. 034932677 - Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

  4)  Βασίλειος Αντωνόπουλος, του Γεωργίου Αντωνόπουλου και της Κωνσταντίνας  Αντωνοπούλου, γεννηθείς στα Κουνινά Αχαϊας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 10, κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 154113/2008 δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ.009633599 – Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  5)  Robin Derlwyn Joy, κάτοικος Canterbury, Kent, 19 Pound Lane, με Αριθμό Διαβατηρίου 538271377, Ηνωμένου Βασιλείου, Α.Φ.Μ 161830749 - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχόμενη από της εκλογής του λήγει την 17.7.2023. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ