Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 05-Σεπ-2018 15:52

  Έδραση - Χ. Ψαλλίδας: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Προς το Δ.Σ. του

  Χρηματιστήριου Αθηνών

                                                                                                                                                                                                                                                                  Κορωπί, 05.09.2018

  Κύριοι,

  Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 05η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 23ης  Ιουλίου 2018, πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

   Παρέστησαν νόμιμα 13 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 3.367.361 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών.

  Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 42,91% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με 3.367.361 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) κάθε ένα από τα θέματα 1 έως 5 & 7 της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως κάτωθι:

  Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

                                 

  Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.

   

  Θέμα 4ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.

   

  Θέμα 5ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

   

  Θέμα 7ον : Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο  εφαρμογής της απόφασης 779/15 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την εξυγίανση της εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 106β του Πτ.Κ.

    

  Για το 6ο Θέμα  : Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ENVIPROSYSTEMS ATE με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
   

  O Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι δεν μπορεί το ανωτέρω θέμα να συζητηθεί διότι χρειάζεται αυξημένη μετοχική   απαρτία, κατόπιν αυτού παραπέμπεται  στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση,  που έχει προσδιοριστεί με την ίδια πρόσκληση στις 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο.

  Με εκτίμηση,

  Για την ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

  Κωνσταντίνος Ψαλλίδας

  Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ