Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Ιουλ-2018 11:59

  Alco: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε –
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ   
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΤΗΣ 27/07/2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό  ότι κατά την Τακτική Γενική  Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2018 ελήφθησαν με πλήρη ομοφωνία των παρισταμένων μετόχων (ψήφοι 2.530.484 υπέρ, μηδέν κατά, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 50,609%) οι παρακάτω αποφάσεις

  1) Εγκρίθηκαν οι  οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2017 καθώς και οι  ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2017 οι  επεξηγήσεις και σημειώσεις και οι  εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31.12.2017 (περίοδος 1.1.2017 έως και 31.12.2017) καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

  2) Εγκρίθηκε  η  απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των  Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017 (περίοδος 1.1.2017 έως και 31.12.2017)

  3) Επελέγη  η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94ν  και  ορίσθηκε  ως  τακτικός ελεγκτής  ο   Ορκωτός ελεγκτής κ. Παναγιώτης Πρεβέντης του Βασιλείου με Α.Μ .Σ.Ο.Ε.Λ 14501 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Απόστολος   Πολύζος   του Θωμά, Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 14491.

  4) Εγκρίθηκαν αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους, συνολικού ποσού 15.000  €  (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 και προεγκρίθηκαν  αμοιβές για την χρήση 2018  15.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

  5) Εγκρίθηκε η   με την  από 12/9/2017 σχετική απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας  αντικατάσταση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Μπούτου από τον κ. Παναγιώτη Σταμογιάννο καθώς και η  μετατροπή της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ κ. Αντωνίου Παπαβησσαρίων σε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ

  6) Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Μπούτου από την κυρία Ελένη Μοίρα καθώς και η  μετατροπή της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ κ. Παναγιώτη Κατσικαλή από εκτελεστικό σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με την από 13-10-2017 απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας.

  7) Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Παναγιώτη Κατσικαλή από τον κ. Φίλιππα Βαρσαμόπουλο σύμφωνα με την από 24-10-2017 απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας.

  8) Εγκρίθηκε ο διορισμός νέων μελών της τριμελούς επιτροπής ελέγχου με Πρόεδρο της τον κ. Βαλεττα Γεώργιο κατά τα οριζόμενα στο αρθρο 44 του Ν.4449 /2017 σύμφωνα με την από 18/10/17  απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας.

   

                                                                      Ασπρόπυργος 27.07.2018

   

                                                                      Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ