Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Ιουλ-2018 14:45

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.07.2018 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,27% (ήτοι 5.565.145 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.565.145 μετοχές και ψήφοι επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:

   

  1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 25.4.2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017, καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

  3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01.2017 - 31.12.2017 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

  4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 ο ελεγκτικός οίκος "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Παπαγιάννος του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 26461) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Δηλάρης του Γεωργίου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 10481) με καθορισμό της αμοιβής τους για την χρήση 2018 και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2017 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

  5) Η ΓΣ ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,02633 ευρώ ανά μετοχή προ φόρων από τα κέρδη χρήσης 2017 και από το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

  6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).

   

  Άλιμος, 25 Ιουλίου 2018

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ