Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 10-Ιουλ-2018 18:24

  Paperpack: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Την 10η   Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δέκα (10) μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 75,86% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.998.814 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,86% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.998.814 μετοχές, και 2.998.814 έγκυρες θετικές ψήφους) την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ, με διάρκεια έως δέκα (10) έτη, και μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 3,00%, σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 και  εγκρίνει την Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής κατ' ελάχιστον ως εξής:

  α) Το είδος του Δανείου θα είναι Κοινό Ομολογιακό Δάνειο.

  β) Το ποσό του Δανείου θα είναι έως  έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (6.500.000) Ευρώ.

  γ) Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως δέκα (10) έτη από την έκδοσή του.

  β) Το μέγιστο επιτόκιο του δανείου θα ορισθεί σε  Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως 3,00% Ετησίως. 

  δ) Η αποπληρωμή θα γίνει σε  μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις, τα ποσά των οποίων, καθώς και το ποσό που θα καταβληθεί με την τελευταία δόση στην λήξη του δανείου θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της εταιρείας.

  ε) Θα παρασχεθούν εξασφαλίσεις υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, συνιστάμενες σε εγγραφή προσημείωσης επί του ακινήτου που θα αγοραστεί και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τις περεταίρω διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις εξασφαλίσεις που θα ζητηθούν. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης της εταιρείας  στο νέο ακίνητο.

  Περαιτέρω αποφασίζεται όπως  παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους έκδοσης του δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.1 παρ.2 και 3 του ν. 3156/2003 και να ορίσει εκπρόσωπό του που θα υπογράψει την Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής και συγκεκριμένα δια της παρούσας απόφασης εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο :

  •           Να καθορίζει, τροποποιεί, συμπληρώνει ή εξειδικεύει κατά την κρίση του οποιονδήποτε από τους όρους του εκδοθησομένου ομολογιακού δανείου, πλην εκείνων που αφορούν στο ύψος και το είδος αυτού.

  •           Να εκδίδει πρόγραμμα ομολογιακού δανείου, το οποίο θα περιέχει τους όρους του δανείου σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεσμεύει τους ομολογιούχους και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό τους, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από τα ανωτέρω πρόσωπα.

  •           Να αποφασίζει οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του παραπάνω ομολογιακού δανείου.

  •           Να μεριμνήσει για την έκδοση των τίτλων των ομολογιών, τη διάθεσή τους και παράδοσή τους στους ομολογιούχους δανειστές.

  •           Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών και οποιασδήποτε αρχής αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο.

  •           Να συνάψει με τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων σύμβαση/συμβάσεις στα πλαίσια έκδοσης του ομολογιακού δανείου με όποιους όρους κρίνει σκόπιμους.

  •           Να αναθέτει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές σε μέλη του ή μη καθορίζοντας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής.

  •           Να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του. 

   Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.998.814 (ήτοι 75,86% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.998.814, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,86% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.998.814 μετοχές, και 2.998.814 έγκυρες θετικές ψήφους), την διανομή στους μετόχους έκτακτου μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή το οποίο αποτελεί μέρος από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή που θα λάβει κάθε μέτοχος, αφού αφαιρεθεί ο φόρος μερισμάτων 15%,   ανέρχεται σε 0,17  ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την Τετάρτη 05/09/2018 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την Παρασκευή 31/08/2018 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 30/08/2018.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.998.814 (ήτοι 75,86% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.998.814, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  Κηφισιά 10 Ιουλίου 2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ