Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 17:30

  Βιοτέρ: Οι αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45 σύμφωνα με την από 04.06.2018  πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

  Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα (10) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν επτά εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσιες ενενήντα οκτώ (7.908.298,00) ψήφους, ποσοστό 44,98%   του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

  Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

  1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2017 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
  1. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως και η Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2017.
  1. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αποφασίζεται, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, στην ελεγκτική εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ", (Αρ. Μητρώου 156) και εκλέγεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001.Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών .
  1. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως o Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές κατά τη χρήση 2017. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας έως του ποσού των 150.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2018.
  1. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.
  1. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος  εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο τώρα περιγράφει ότι "Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες…….." το οποίο τροποποιείται ως εξής: "Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες……..". Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση αυτή.

  Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 44,98% του μετοχικού κεφαλαίου

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων