Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 16:58

  Unibios: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  UNIBIOS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

  29/6/2018

   

  Οι μέτοχοι της εταιρίας Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στο Δήμο Φυλής, 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 1.495.664 μετοχές επί συνόλου 3.125.463 ήτοι ποσοστό 47,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της ΤΓΣ είχαν ως εξής:

   

  ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 (1.1.2017 μέχρι 31.12.2017), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάζει την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό  95,27% και με αποχή ποσοστού 4,73%.

  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  1.424.933

  95,27%

  45,59%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  70.731

  4,73%

  2,16%

  ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017(1.1.2017 μέχρι 31.12.2017).

  Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 (1.1.2017 μέχρι 31.12.2017). Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό 95,27%) την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2017 (1.1.2017 μέχρι 31.12.2017). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  1.424.933

  95,27%

  45,59%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  70.731

  4,73%

  2,16%

   

   ΘΕΜΑ 3ο :      Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

   

  Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν  ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2017 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

  Στην συνέχεια  η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό   95,27% την πρόταση του Προέδρου οι υπόλοιποι μέτοχοι απείχαν της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  1.424.933

  95,27%

  45,59%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  70.731

  4,73%

  2,16%

  ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

  Μετά από πρόταση του Προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  1.495.664

  100%

  47,85%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  0

  0%

  0%

   

  .

  ΘΕΜΑ 5ο :    Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.                                                                                                                                                                                        

  Ο Πρόεδρος αναγνωσε τις συμβάσεις που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α ή τους βασικούς τους όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση ηυξημένη πλειοψηφία.  Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία 95,27% τις προτάσεις του Προέδρου, κατά ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 4,73% των παρόντων .  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  1.424.933

  95,27%

  45,59%

  ΚΑΤΑ

  70.731

  4,73%

  2,16%

  ΑΠΟΧΗ

  0

  0%

  0%

  ΘΕΜΑ 6ο :   Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

  Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.  Συνολικά στη συνέλευση παρέστησαν εννέα μέτοχοι ενώ στο 6ο θέμα δεν προβλεπόταν ψηφοφορία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων