Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 28-Ιουν-2018 17:28

  ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Οι αποφάσεις της ΓΣ - Νέο 6μελές ΔΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

  Στις 28/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστη μέτοχος που εκπροσώπησε το 99,311% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 112.684.029 μετοχές. Παραστάθηκε και η Συμβολαιογράφος Αθηνών κα Βασιλική Λαλούντα. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01.01.2017 – 31.12.2017: Η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα, ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2017.

  Θέμα 2ο ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%), ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

  Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%),  αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017.

  Θέμα 4ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%), εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία "GRANT THORNTON A.E." Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

  Θέμα 5ο Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%), ενέκρινε την καταβολή των αμοιβών, οι οποίες χορηγήθηκαν στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο συνολικού ποσού 150.000,00€ και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Απόστολο Μύτιλη και Αναστάσιο Τσακανίκα, κατά τη διαρρεύσασα χρήση 2017, συνολικού ποσού 216.147,45€ (μικτά) για υπηρεσίες τις οποίες παρείχαν ως Υπεύθυνος Έργων ο πρώτος και ως Οικονομικός Διευθυντής ο δεύτερος πέραν από τις ιδιότητες των ως άνω προσώπων ως μελών της Διοικήσεως της Εταιρείας, διότι ευρίσκονται έξω από τον κύκλο των υποχρεώσεών τους ως Διοικητικών Συμβούλων και προενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 150.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2018 και την σχέση εργασίας και τις αμοιβές για το 2018 για τους κ.κ. Απόστολο Μύτιλη και Αναστάσιο Τσακανίκα.

  Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%), εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2020 τους κ.κ. Χρήστο Ιωάννου, Κωνσταντίνο Μιτζάλη, Απόστολο Μύτιλη, Αναστάσιο Τσακανίκα, Αλέξιο Σωτηρακόπουλο και Γεώργιο Απέγητο.

  Θέμα 7ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%), ως μέλη της Επιτροπής τα ανεξάρτητα  μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, ήτοι τους κ.κ. Αλέξιο Σωτηρακόπουλο και Γεώργιο Απέγητο  και τον κ. Χρήστο Σιάτη.

  Θέμα 8ο ‘Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%), ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2017.

  Θέμα 9ο Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%), ενέκρινε την υπογραφή παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

  Θέμα 10ο  Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 112.684.029 ψήφους (ποσοστό 99,311%), χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

  Θέμα 11ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων