Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 28-Ιουν-2018 16:06

  Μπάμπης Βωβός: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2018, παρέστησαν 6 μέτοχοι, εκ  των οποίων οι 3 αυτοπροσώπως και οι 3 δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι κατείχαν δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες έξι (10.650.406) μετοχές, που εκπροσωπούν το 31,38935% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι ως άνω παριστάμενοι μέτοχοι ψήφισαν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής :

  Επί του 1ου θέματος: "Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2016, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων ποσοστού 31,37725% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας). Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 22.07.2018 (ημερομηνία καταγραφής)

  Επί του 4ου θέματος: "Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017".

  Υπέρ 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 10.648.900 ψήφους, ήτοι 99,98586% των παρισταμένων μετόχων.

  Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.506 ψήφους, ήτοι 0,01414% των παρισταμένων μετόχων.

  Επί του 5ου θέματος: "Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς".

  Υπέρ ομόφωνα και παμψηφεί.

  Επί του 6ου θέματος: "Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε." καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω της εν εξελίξει υλοποίησης της διαδικασίας εξυγίανσης)".

  Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι από την 1/1/2000 ότι η θυγατρική εταιρία "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και έχει περιορισθεί στην είσπραξη των ενοικίων των ιδιοκτησιών που της ανήκουν και την πώληση αυτών μέχρις ότου απορροφηθεί από την ΜΒΔΤ ΑΕ. Εξ' άλλου η συμμετοχή της εταιρίας στην άνω ομόρρυθμη εταιρία ανέρχεται από τις 18/9/2000 σε ποσοστό 999/1000. Το υπόλοιπο 1/1000 ανήκει στον κ. Χαράλαμπο Βωβό και τούτο για να υφίσταται η ομόρρυθμος εταιρία.

  Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει στους μετόχους ότι η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." από την εταιρία είναι πλέον εφικτή μέσω απορρόφησης χωρίς την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση που υπήρχε κατά τις προηγούμενες χρήσεις πλην όμως για τη θυγατρική έχει ήδη εκδοθεί η υπ' αρ. 288/2015 απόφαση του ΠΠΑ για την επικύρωση της εξυγιαντικής συμφωνίας των άρθρου 99 επ. Πτχ Κωδ και είναι σε εξέλιξη η υλοποίησή της. Συνεπώς δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα φάση η απορρόφηση της θυγατρικής "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης. 

  Υπέρ 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 10.648.900 ψήφους, ήτοι 99,98586% των παρισταμένων μετόχων.

  Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.506 ψήφους, ήτοι 0,01414% των παρισταμένων μετόχων.

  Διάφορες ανακοινώσεις:

  Εν συνεχεία, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους μετόχους ότι απορρίφθηκε μεν τελεσίδικα η αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έκδοσης απόφασης και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, πλην όμως όχι για λόγους ουσίας, αλλά εξαιτίας πλημμέλειας / παράλειψης των τραπεζών κατά την νομιμοποίηση της παράστασής τους. Προγραμματίζεται η επανέγερση της αγωγής.

  Ενημέρωσε επίσης για τις προοπτικές αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ομίλου, καθώς υφίσταται αγοραστικό ενδιαφέρον ως προς ειδικότερα τα εξής ακίνητα: επί ημιτελούς ακινήτου στη Λ. Κηφισίας και Σίνα στο Μαρούσι, οικοπέδου επί της Λ. Κηφισίας 338 στο Ψυχικό Αττικής και ημιτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον Γαλατά Τροιζηνίας.

  Τέλος, απευθυνόμενος στους μετόχους της εταιρίας και τους διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος. 

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ