Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 21-Ιουν-2018 18:05

  Έλαστρον: Τι αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 21.06.2018 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2017.

  2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2017 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2017.

  4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση για το έτος 2018.

  6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.

  7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

  8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

  Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 29 μέτοχοι που κατέχουν 11.847.138 μετοχές ή σε ποσοστό 64,35% του καταβεβλημένου μετοχικού.

  Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:


  1.Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2017.

  2.Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2017 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

  3.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2017.

  4.Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ευστ. Καραλή και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Β. Βαλασσά από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2018 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

  5.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2018.

  6.Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας στην Διοίκηση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

  7.Ελήφθη απόφαση για την ακύρωση 10.677 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,0 ευρώ έκαστη και τη μείωση κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 10.677 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Η απόφαση θα υλοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

  8.Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

  Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων