Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 21-Ιουν-2018 16:36

  Τιτάν: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Ιουνίου 2018 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (€ 42.316.264), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

  Η ανωτέρω απόφαση περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε επίσης από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της 1ης Ιουνίου 2018.

  Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τρία ευρώ (€ 3) σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 2,50) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους ποσού πενήντα λεπτών (€ 0,50) ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).

  Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 211.581.320, διαιρούμενο 84.632.528 μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστης, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

  Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τις από αριθμ. 1189549 και 1189552
  19/6/2018 αποφάσεις του, ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του
  Καταστατικού της Εταιρίας.

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη συνεδρίασή του της 21ης Ιουνίου 2018 ενημερώθηκε για την ως άνω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού €0,50 ανά μετοχή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 26η Ιουνίου 2018 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία €2,50 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,50 ανά μετοχή.

  Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι Μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι
  εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 27η Ιουνίου 2018 ως μέτοχοι της Εταιρίας. 

  Η επιστροφή κεφαλαίου θα προσαυξηθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και συνεπώς το τελικό ποσό επιστροφής κεφαλαίου θα είναι 0,527163 ευρώ ανά (κοινή και προνομιούχο) μετοχή.

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.

  Η επιστροφή κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό και θα διενεργηθεί από τις πληρώτριες τράπεζες "ΑLPHA BANK Α.Ε." και "ALPHA BANK CYPRUS LIMITED", ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και
  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.

  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) τον οποίο έχει δηλώσει ο μέτοχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας
  Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμό 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, εφόσον δεν επιθυμεί την είσπραξη μέσω του/των χειριστή/των του. Αφορά μόνο
  τους μετόχους που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια τράπεζα – "ΑLPHA BANK Α.Ε."

  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας – "ΑLPHA BANK Α.Ε." και "ALPHA BANK CYPRUS LIMITED". για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πλήρωμή τους με τους τρόπους 1 και 2.

  Επίσης δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε η χρηματική διανομή θα πραγματοποιηθεί με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό οι επενδυτές μπορούν να δηλώσουν στο Σ.Α.Τ. μέσω των χειριστών τους να μη γίνει χρήση οποιουδήποτε δηλωμένου IBAN τραπεζικού λογαριασμού τους και να δώσουν οδηγίες προς τις πληρώτριες Τράπεζες για χρήση άλλου ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού τους.

  Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων των ανωτέρω πληρωτριών τραπεζών είναι αναγκαία η προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).

  Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.

  Από 1.1.2019, η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται μόνο από το Δίκτυο καταστημάτων της " "ΑLPHA BANK Α.Ε.".

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρίας (τηλ. 210 2591257 υπεύθυνη κ. N. Kάλεση).
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων