Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 21-Ιουν-2018 17:41

  As company: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

  Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2018

   

  Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο "AS COMPANY S.A.” (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2018. Στη Γ.Σ. παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν ένδεκα (11) μέτοχοι που κατέχουν 9.975.250 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,996% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2017 (1/1 – 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.  

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  2. Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2017.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  3. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  4. Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018), καθώς και την αμοιβή αυτών.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Κατά: 0. Αποχή: 0.

  5. Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017, καθώς και προέβησαν στην προέγκριση και τον καθορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  6. Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. και ορισμό των ιδιοτήτων αυτών.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  7. Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  8. Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και τριακόσια ένα ευρώ (656.301,00 ευρώ), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,05 ευρώ και επιστροφή του στους μετόχους. Ενέκριναν επίσης ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  9. Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα το νέο καταστατικό της Εταιρίας κατόπιν ενσωμάτωσης της τροποποίησης του άρθρου 5 αυτού.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  10. Στο 10ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στην κ. Θεοδώρα Κουφού, μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας, για την άσκηση καθηκόντων διαχειριστή της ιδρυθείσας στη Ρουμανία θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία "AS KIDS TOYS S.R.L”.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  11. Στο 11ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την παροχή εγγυήσεων από την Εταιρία προς την νεοσυσταθείσα στη Ρουμανία θυγατρική εταιρία με την επωνυμία "AS KIDS TOYS S.R.L”, μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ.

  Έγκυρες ψήφοι: 9.975.250. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,996%.

  Υπέρ: 9.975.250. Kατά: 0. Αποχή: 0.

  12. Στο 12ο θέμα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας και των προοπτικών της Εταιρίας, της θυγατρικής εταιρίας στην Κύπρο και της νεοσύστατης θυγατρικής εταιρίας στη Ρουμανία, καθώς και του Ομίλου εν γένει. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων