Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 21-Ιουν-2018 16:13

  Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες: Στις 27 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και με διακριτικό τίτλο OPTRONICS TECHNOLOGIES (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52530/01ΝΤ/Β/02/205) με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, προσκαλεί τους κκ Μετόχους, σύμφωνα με το ν.2190 και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφασή του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μμ, στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 79-81, ΤΚ 18346, Μοσχάτο. 

  Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεση αποτελεσμάτων, Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και Κατάστασης Ταμιακών Ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσης 2017, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.  

  2) Απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των Ορκωτών  Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου, και αποζημίωσης για τη χρήση 2017.  

  3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  4)  Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας

  5) Έγκριση αμοιβών µελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017.

  6)   Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018

  7)  Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

  Όσοι από τους κκ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει:

  1. Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ.

  2. Να καταθέσουν στην Εταιρεία ή να αποστείλουν με fax (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπόψη κας Μαρίας Παπαστεργίου, τηλ.: 210-9837121, fax: 210-9834814) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  3. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιλέξει να εκπροσωπηθεί από τρίτο πρόσωπο.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων